ภาคอีสาน

 
แนะนำ: สามารถดูรายชื่อร้านค้า เพื่อหาร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านท่าน จากนั้นคลิกที่ชื่อร้านค้าหรือหมุดสีแดง เพื่อให้ Google Map นำทางท่าน ไปยังร้านค้าที่ต้องการได้ทันที
 

 


 
 
 
จังหวัด ขอนแก่น 
 
MAMA HOMEMART
ต.แสงชัย
เลขที่ 111/1 หมู่ 3 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลไชยสอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร: 043-311 113, 043-312 114 แฟกซ์: 043-312 915
GPS:16.5391945,102.1075948
 
ขอนแก่นคลังไม้ไทย(1989)
เลขที่ 465 ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร: 043-222 191 แฟกซ์: 043-320 093
GPS:16.42101,102.8328263
 
บริษัท ไพรัช โฮม เดคคอร์ จำกัด
เลขที่ 29 หมู่ 14 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร: 043-345 555  แฟกซ์: 043-345 444
GPS: 16.4458059,102.7854852

 
บริษัท เอี่ยมเส็ง 2003 จำกัด
เลขที่ 4 หมู่ 3 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร: 043-3866 001 แฟกซ์: 043-386 123
GPS: 16.5327496,102.1268231
 
บริษัท นำเจริญวัสดุก่อสร้าง(1988) จำกัด
เลขที่ 158/1-3 หมู่2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร: 043-272 449   แฟกซ์: 043-272 449
GPS: 16.057442,102.7172518
 
บริษัท เอ แอนด์ บี รุ่งเรือง จำกัด
เลขที่ 84 หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร: 043-472 555  แฟกซ์: 043-472 533
GPS: 16.3861695,102.810745

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร: 043-472 661 แฟกซ์: 043-472 667
GPS:15.214928,104.814
 
 
เลขที่ 49/10 หมู่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4000
โทร: 043-338 399
GPS: 16.4316366,102.8688378
 
 
 
 


 
 
 
 
จังหวัด นครราชสีมา
 
เพื่อนเกษตร
เลขที่ 804-804/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร: 044-311 531 แฟกซ์: 044-314 306
GPS:14.7101905,101.4212006
 
ธรรมทวีโฮมเซ็นเตอร์
เลขที่ 537/1 ถนนไชยณรงค์ เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร: 044-2891 603    แฟกซ์: 044-244 024
GPS: 14.969982,102.094177

ยิ่งเจริญ
เลขที่ 680/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร: 044-311 331  แฟกซ์: 044-279 707 
GPS: 14.7056021,101.4155216
 
พร้อมภัณฑ์
เลขที่ 888 หมู่ 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทร: 044-203 444  แฟกซ์: 044-203 410
GPS: 15.0173771,102.1312276
 
กิตพนาค้าไม้
เลขที่ 839 หมู่ 11 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร: 044-419 390
GPS: 13.8541351,100.4115278
 
 
 


จังหวัด บุรีรัมย์
 
เจริญสุข
เลขที่ 57 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร: 044-622 965 แฟกซ์: 044-631 941
GPS:14.6196403,102.7810159
 
ซุ่ยเฮงเส็ง
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร: 044-611 006 แฟกซ์: 044-601 909
GPS:14.9871164,103.0840064
 
หจก.นางรองเคหะภัณฑ์ โฮมมาร์ท
เลขที่ 173 ถนนภักดีบริรักษ์นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร: 044-633 333  แฟกซ์:  044-633 334
GPS: 14.6319863,102.7947446
 
หจก.บุรีรัมย์บางพระเช็นเตอร์
เลขที่ 1/12 ถนนนิวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร: 044-614 188  แฟกซ์: 044-620 609
GPS: 15.0018375,103.1121853
 
บริษัทโฮมเมก้ามาร์ท จำกัด
เลขที่ 555 ถนนอิสาณ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร: 044-602 602 แฟกซ์: 044-602 559
GPS: 14.9904241,103.1165552
 
บริษัท ไอคิวโมเดร์นเทรด
เลขที่ 154 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์-ลำปลายมาศ ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
โทร: 044-7137 446  แฟกซ์: 044-713 741
GPS: 14.8610561,103.522814


 
 
 
 
จังหวัด มุกดาหาร
 
หจก.รังรุ่งเรือง
เลขที่ 84 หมู่ 5 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
โทร: 042-691 071 แฟกซ์: 042-691 466
GPS:15.1067448,104.3404631

 ที.อาร์.กรุ๊ป
เลขที่ 107/2-3 ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร: 042-631 021 แฟกซ์: 042-631 097
GPS:16.539830,104.719617
 
บริษัท ศิริมหาชัยมุกดาหาร จำกัด 
เลขที่ 115/1 ถนนชยางกูรข อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร: 042-661 123 แฟกซ์: 045-312 628
GPS: 16.568190,104.720276 
 
 
 
 
จังหวัด ร้อยเอ็ด
 
ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร: 043-522 999 แฟกซ์: 043-513 402
GPS:16.069531,103.679273

ประตูทอง
เลขที่ 222 ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทร: 043-624 608 แฟกซ์: 043-624 608
GPS:16.0550259,103.6972147

ฟูลเฮ้าส์สโตร์
ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
โทร: 043-571 666 แฟกซ์: 043-571 333
GPS:16.276827,1039459

 
 
 
 
 
จังหวัด เลย
 
บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
เลขที่ 11/2 ถนนเลยเชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร: 042-8356 769  แฟกซ์: 042-835680
GPS: 17.5131401,101.7244617
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัด ศรีสะเกษ
เลขที่ 0642/1-2 ถนนราชการรถไฟ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร: 045-612 790   แฟกซ์: 045-612 112
GPS: 15.1067448,104.3404631
 
ร้าน ส.กันทร์ลักษ์ โฮมมาร์ท
ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
: 045-635 835 : 045-635835
GPS: 14.654690,104.628123
 
 
 บริษัท ศิริมหาชัยศรีสะเกษ จำกัด 
เลขที่ 59 หมู่ 11 ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร: 045-634 111   แฟกซ์: 045-634 111
GPS: 15.123435,104.300280
 
 
 

 
จังหวัด สกลนคร 
 
SAKOL home center
สกลโฮมเซ็นเตอร์
เลขที่ 190/4 ถนนประชาอุทิศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร: 042-731 202-9 แฟกซ์: 042-731 210
GPS:17.1736653,104.1318439
 
ร้านเกรียงไกรฮาร์ดแวร์
เลขที่ 1678 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร: 042-711 531 แฟกซ์: 042-714 009
GPS: 17.161437,104.148207
 
SCG HOME SOLUTION
โชคพูลผลคอนกรีต
เลขที่ 223 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร: 042-715 299 แฟกซ์: 042-715 297
GPS:17.1485315,104.1316514
 
 
 
 

 
จังหวัด สุรินทร์
บริษัทสุรินทร์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
เลขที่ 313 หมู่ 6 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร: 044-040 676 แฟกซ์: 044-040 611
GPS:14.879072,1035292
 
นพเก้าโฮมมาร์ท
ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทร: 044-713 933    แฟกซ์: 044-713 929
GPS: 14.852195,103.474012
 
 
เลขที่ 4/2 ดำรงรักษ์ ซอยดำรงรักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร: 044-511 064  แฟกซ์: 044-514 330
GPS: 16.069531,103.679273
 


 
จังหวัด หนองบัวลำภู
เบสท์โฮม อึ้งชุนฮะ (1994)
เลขที่ 208 หมู่ 3 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทร: 042-312 690-2 แฟกซ์: 042-360 725
GPS: 7.211632,102.435368

วิรัชโฮมมาร์ท
เลขที่ 118 หมู่ 11 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทร: 042-359 168 แฟกซ์: 042-359 543
GPS:17.302487,102.202115

 


 
จังหวัด อุดรธานี
 
TOOL PRO Plus
ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ โฮมมาร์ท
เลขที่ 555/5 หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร: 042-325 444 แฟกซ์: 042-325 333
GPS:17.4343647,102.7982974

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
เลขที่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร: 042-215 222 แฟกซ์: 042-215 213
GPS:16.393160,1028130

บริษัท ศรีไทยใหม่วัสดุภัณฑ์ จำกัด
เลขที่ 222/2 หมู่ 4 ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร: 042-2473 336  แฟกซ์: 042-247 335
GPS: 17.3924142,102.8159153

 


 
 
 
 
 
จังหวัด อุบลราชธานี
 
เลขที่ 207 ม.7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร: 045-319511
แฟกซ์: 045-319519-20
GPS: 15.214809,104.8146
 
เลขที่ 279/3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร: 045-281 999
GPS: 15.254917, 104.834778
 
เลขที่ 208 หมู่ 9 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร: 045-208 500 แฟกซ์: 045-208 597
GPS: 15.174222, 104.796167