ภาคเหนือ

สุโขทัย • อุตรดิตถ์
 
แนะนำ: สามารถดูรายชื่อร้านค้า เพื่อหาร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านท่าน จากนั้นคลิกที่ชื่อร้านค้าหรือหมุดสีแดง เพื่อให้ Google Map นำทางท่าน ไปยังร้านค้าที่ต้องการได้ทันที 
 
 
 
จังหวัด กำแพงเพชร
 
จรูญพานิช
287-289-291 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร 62000
โทร: 055-711 228 แฟกซ์: 055-711 895
GPS:16.4732677,99.5338293

ประทีบทองโฮมมาร์ท
1185/3 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140
โทร: 055-771 370
แฟกซ์: 055-726 308


 
 
 
  
จังหวัด เชียงใหม่
 
CHIANGMAIWITTAYAPANICH
เชียงใหม่วิทยาพานิช
ตำบลป่าบง อำเภอสารภี เชียงใหม่ 50140
โทร:053-850 891 #110, #115
GPS:18.7573974,99.0495772
 
ดีดีอลูมิเนียม
404 หมู่ 2 ถนนวงแหวนรอบ 2  ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-582 244 แฟกซ์: 053-853 155
GPS: 18.8383815,99.0266063
 
วาสนาค้าไม้
287/10 หมู่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-844 939 แฟกซ์: 053-844 939
GPS: 18.8705566,99.0155375
 
KITTI MAI-UT
กิตติไม้อัด
195 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
โทร: 053-251 754
GPS:18.8031986,99.0030076
 
HOME SUKKAPAN
โฮมสุขภันฑ์
56 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-126 000
GPS:18.800591,99.0320728
 
T.HOME
ต.โฮม
123 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230
GPS:18.709317,98.9362477

WEERA PANICH
วีระพานิช
44-44/1-8 หมู่ 5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทร: 053-852 345-50
GPS:18.8082341,99.0149351
 
SUKSAWAD
สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย
402/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 11150
โทร: 053-246 236
GPS:18.8059358,99.01671
 
นพดลพานิช
392 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
โทร: 053-240 377
GPS:18.8080811,99.0142549
 
ร้านไม้งาม
111 หมู่ 1 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
โทร: 053-360 288, 081-993 6304
GPS:18.5243943,98.8518513
 
ศิวรรณวัสดุภัณฑ์
231 หมู่7 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230
โทร: 053-433406
GPS: 18.6706614,98.9399207
 
ตั้งหง่วงเส็งไทยโฮมมาร์ท
209 หมู่1. ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร: 053-297 029 แฟกซ์: 053-860 246
 GPS: 18.9337808,98.9386839
 
ชัยเสถียร
640/1 หมู่ 2 ตำบลปองธรรม อำเภอชัยปราการ เชียงใหม่ 50320
โทร: 053-8701 101 แฟกซ์: 053-870 112
GPS: 19.739958,99.1404072
 
ชยารีโฮม
85/141 หมู่7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-845 482 แฟกซ์: 053-498 380
GPS: 18.866778,99.0146899
 
หจก.โกเผ่งวัสดุก่อสร้าง
35 หมู่ 1 สีดงเย็น อำเภอชัยปราการ เชียงใหม่ 50320
โทร: 053-457 063 แฟกซ์: 053-870 858
GPS: 19.728388,99.1434723

ภูพิสิฐ สุขภัณฑ์
548 หมู่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ 50160
โทร: 053-827 009, 053-342 088
 
 
 

 

จังหวัด เชียงราย
HOME SHOW
โฮมโชว์
265 หมู่ 3 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130
โทร: 053-644 040
GPS:20.4297371,99.9069957
 
SAHAPHAIBOON SUKHAPHAN
สหไพรบูลย์
29/6-11 ถนนประสบสุข ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000
โทร:053-713 980
GPS:19.9036522,99.8380306
 
หจก.ฮิมกี่วัสดุภัณฑ์
762 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทร: 053-711 766 แฟกซ์: 053-711 766
GPS: 19.9044112,99.8307974

เวียงภาณทวีภันณ์
424 หมู่ 4 ถนนสามเหลี่ยมทองคำ-แม่สาย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130
GPS:20.4199768,99.8895388

โฮมสุขภัภฑ์เชียงราย
ตำบล ท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

เอสซีจี โฮมโซลูชั่น
141 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทร: 053-910 800

 
 
 

 

จังหวัด ตาก
 
ถนนสวรรค์วิถี บ้านโพธิ์ขุน ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110
โทร: 081-811 6328
GPS:15.0018375,103.1121853
 
ร้าน จ.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง
อาคารเฉลิมพระชนม์พรรษา 1077-1077/1-4 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ตาก 63110
โทร: 083-164 5109
GPS: 16.703121,98.5343593

ร้านเชยพันธ์พานิช
ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ตาก 63000
โทร: 055-511 809
GPS:14.9904241,103.1165552
 
ห้าแยก.กรุ๊ป
ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110
โทร: 055-508 609
GPS:14.6319863,102.7947446
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีพานิช (1991)
2/38 ถนนบัวคูณ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110
โทร: 055-531 274
GPS: 16.7172902,98.5649266
 

ห้าแยกสุขภัณฑ์
92/1 หมู่ 2 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า ตาก 63000
โทร: 055-506 000-9 แฟกซ์: 055-506 010
GPS:16.7970626,99.1545663

 
 

 

จังหวัด พะเยา
PAYAOKONGSANGUAN
พะเยาคงสงวน
82 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
โทร: 054-432 234
GPS:19.1713387,99.9014907

ไฮเวย์ราม
238/15 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร: 054-480 495 แฟกซ์: 054-413 115
GPS: 19.1802502,99.8963289

พะเยาซีเมนต์บล็อค
ถ. องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านต๋อม หมู่ 14 ซอย 1 เมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
โทร: 054-431 035

 
 
 


 จังหวัด พิษณุโลก
งามศิลป์วัสดุ
1143 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย พิษณุโลก 65120
โทร: 055-389 339, 081-888 7693 แฟกซ์: 055-389 118
GPS:17.1016719,100.8346541
 
781/8-10 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร: 055-243 765
แฟกซ์: 055-251 803
 
ปีนังค้าวัสดุก่อสร้าง 1996
691/99 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
โทร: 055-212 635-8 แฟกซ์: 055-211495
GPS:16.8210697,100.274161
 
บ้านคลองค้าไม้
330/11 ถนน สีหราชเดโชชัย ตำบล วัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
โทร: 055-259 218 แฟกซ์: 055-282 781
GPS: 16.8179168,100.239006

เสาเอก คลังแห่งวัสดุก่อสร้าง
362 หมู่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
โทร: 055-2219 2125 แฟกซ์: 055-377 9367
GPS: 16.816994,100.3004682
 
ไทย-ไทย ต้นหว้า ค้าไม้
206/4 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
GPS: 16.7967041,100.2105042

รุ่งเสรีวัสดุ
110/153-154 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
โทร: 055-302 430 แฟกซ์: 055-302 450
GPS:16.8162758,100.2722577
 
โฮมแกรนด์
844 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
โทร: 055-3781 716 แฟกซ์: 055-3781 645
GPS: 16.8198444,100.2803703
 
โรงงานสามดีเฟอร์นิเจอร์
49/2 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
โทร: 086-775 2233
GPS:16.839416,100.2335383
  
 
 

 

จังหวัด พิจิตร

ต.รวมกิจ
1/212 ศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000
โทร: 056-616 032
แฟกซ์: 056-616 033

สี่แสนค้าไม้
159 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน พิจิตร 66110
โทร: 056-621 149
แฟกซ์: 056-622 556จังหวัด แพร่
 
กระเบื้องบ้านสวย
87/1 หมู่2. ถ.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร: 054-534 699 แฟกซ์: 054-530 449
GPS: 18.123528,100.1635533


 
จังหวัด แม่ฮองสอน
 
แสงทองอร่าม
15 หมู่8. ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮองสอน 58130
โทร: 053-699 027 แฟกซ์: 053-699 810
GPS: 19.3561983,98.4107509
 
 
 


 
จังหวัด ลำปาง 
NONWASADU
นนท์ วัสดุ
218/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง 52100
โทร: 054-314 615-6
GPS:18.2856976,99.4976886

SAHAPHANKAHAKIJ HOMEMALL
สหภัณฑ์เคหะกิจ
152/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
โทร: 054-227 777
GPS:18.2842498,99.4938381

196 หมู่ 5 ถนนจามเทวี ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ลำปาง 52190
โทร: 054-338 920
GPS: 18.328139,99.3612823
 
ลำปางอิสระวัสดุก่อสร้าง 
496 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
โทร: 054-227 597
GPS: 18.2623662,99.4934689
 
ลำปางเหลี่ยงฮะเฮง
322/1-2 ฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
โทร: 054-316 222
GPS: 18.279288,99.4765721
 
 
จังหวัด สุโขทัย
 
เจริญพานิช
64-5  ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย 64110
โทร: 055-642 033 แฟกซ์: 055-564 145
GPS: 17.3152649,99.8372899
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลองโพธิ์วานิช
35/11 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
โทร: 055-611 854 แฟกซ์: 055-615 511
GPS: 17.0107857,99.8044843
 
  
 
 
 
จังหวัด อุตรดิตถ์
 
บุญบันดาลการค้า
144/1-144/4 หมู่ 1 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทร: 055-407 457
แฟกซ์: 055-407 7458
GPS: 17.6075912,100.0786031

ส.เคหะภัณฑ์
242/3 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทร: 055-407 455 แฟกซ์: 055-444 300-1
GPS:17.612476, 100.088115