ภาคเหนือ

สุโขทัย • อุตรดิตถ์
 
แนะนำ: สามารถดูรายชื่อร้านค้า เพื่อหาร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านท่าน จากนั้นคลิกที่ชื่อร้านค้าหรือหมุดสีแดง เพื่อให้ Google Map นำทางท่าน ไปยังร้านค้าที่ต้องการได้ทันที 
 
 
 
จังหวัด กำแพงเพชร
 
จรูญพานิช
เลขที่ 287-289-291 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร: 055-711 228 แฟกซ์: 055-711 895
GPS:16.4732677,99.5338293

ประทีบทองโฮมมาร์ท
เลขที่ 1185/3 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
โทร: 055-771 370
แฟกซ์: 055-726 308


 
 
 
  
จังหวัด เชียงใหม่
 
CHIANGMAIWITTAYAPANICH
เชียงใหม่วิทยาพานิช
ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร:053-850 891 #110, #115
GPS:18.7573974,99.0495772
 
ดีดีอลูมิเนียม
เลขที่ 404 หมู่ 2 ถนนวงแหวนรอบ 2  ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร: 053-582 244 แฟกซ์: 053-853 155
GPS: 18.8383815,99.0266063
 
วาสนาค้าไม้
เลขที่ 287/10 หมู่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร: 053-844 939 แฟกซ์: 053-844 939
GPS: 18.8705566,99.0155375
 
KITTI MAI-UT
กิตติไม้อัด
เลขที่ 195 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร: 053-251 754
GPS:18.8031986,99.0030076
 
HOME SUKKAPAN
โฮมสุขภันฑ์
เลขที่ 56 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร: 053-126 000
GPS:18.800591,99.0320728
 
T.HOME
ต.โฮม
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
GPS:18.709317,98.9362477

WEERA PANICH
วีระพานิช
เลขที่ 44-44/1-8 หมู่ 5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร: 053-852 345-50
GPS:18.8082341,99.0149351
 
SUKSAWAD
สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย
เลขที่ 402/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 11150
โทร: 053-246 236
GPS:18.8059358,99.01671
 
นพดลพานิช
เลขที่ 392 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร: 053-240 377
GPS:18.8080811,99.0142549
 
ร้านไม้งาม
เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทร: 053-360 288, 081-993 6304
GPS:18.5243943,98.8518513
 
ศิวรรณวัสดุภัณฑ์
เลขที่ 231 หมู่7 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร: 053-433406
GPS: 18.6706614,98.9399207
 
ตั้งหง่วงเส็งไทยโฮมมาร์ท
เลขที่ 209 หมู่1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร: 053-297 029 แฟกซ์: 053-860 246
 GPS: 18.9337808,98.9386839
 
ชัยเสถียร
เลขที่ 640/1 หมู่ 2 ตำบลปองธรรม อำเภอชัยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทร: 053-8701 101 แฟกซ์: 053-870 112
GPS: 19.739958,99.1404072
 
ชยารีโฮม
เลขที่ 85/141 หมู่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร: 053-845 482 แฟกซ์: 053-498 380
GPS: 18.866778,99.0146899
 
หจก.โกเผ่งวัสดุก่อสร้าง
เลขที่ 35 หมู่ 1 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอชัยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทร: 053-457 063 แฟกซ์: 053-870 858
GPS: 19.728388,99.1434723

ภูพิสิฐ สุขภัณฑ์
เลขที่ 548 หมู่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทร: 053-827 009, 053-342 088
 
 
 

 

จังหวัด เชียงราย
HOME SHOW
โฮมโชว์
เลขที่ 265 หมู่ 3 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทร: 053-644 040
GPS:20.4297371,99.9069957
 
SAHAPHAIBOON SUKHAPHAN
สหไพรบูลย์
เลขที่ 29/6-11 ถนนประสบสุข ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร:053-713 980
GPS:19.9036522,99.8380306
 
หจก.ฮิมกี่วัสดุภัณฑ์
เลขที่ 762 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร: 053-711 766 แฟกซ์: 053-711 766
GPS: 19.9044112,99.8307974

เวียงภาณทวีภันณ์
เลขที่ 424 หมู่ 4 ถนนสามเหลี่ยมทองคำ-แม่สาย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
GPS:20.4199768,99.8895388

โฮมสุขภัภฑ์เชียงราย
ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

เอสซีจี โฮมโซลูชั่น
เลขที่ 141 หมู่ 25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์รอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร: 053-910 800

 
 
 

 

จังหวัด ตาก
 
ถนนสวรรค์วิถี หมู่บ้านโพธิ์ขุน ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร: 081-811 6328
GPS:15.0018375,103.1121853
 
ร้าน จ.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง
อาคารเฉลิมพระชนม์พรรษา 1077-1077/1-4 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร: 083-164 5109
GPS: 16.703121,98.5343593

ร้านเชยพันธ์พานิช
ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทร: 055-511 809
GPS:14.9904241,103.1165552
 
ห้าแยก.กรุ๊ป
ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร: 055-508 609
GPS:14.6319863,102.7947446
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีพานิช (1991)
เลขที่ 2/38 ถนนบัวคูณ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร: 055-531 274
GPS: 16.7172902,98.5649266
 

ห้าแยกสุขภัณฑ์
เลขที่ 92/1 หมู่ 2 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000
โทร: 055-506 000-9 แฟกซ์: 055-506 010
GPS:16.7970626,99.1545663

 
 

 

จังหวัด พะเยา
PAYAOKONGSANGUAN
พะเยาคงสงวน
เลขที่ 82 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร: 054-432 234
GPS:19.1713387,99.9014907

ไฮเวย์ราม
เลขที่ 238/15 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร: 054-480 495 แฟกซ์: 054-413 115
GPS: 19.1802502,99.8963289

พะเยาซีเมนต์บล็อค
หมู่ 14 ซอย 1 ถนนองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร: 054-431 035

 
 
 


 จังหวัด พิษณุโลก
งามศิลป์วัสดุ
เลขที่ 1143 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทร: 055-389 339, 081-888 7693 แฟกซ์: 055-389 118
GPS:17.1016719,100.8346541
 
เลขที่ 781/8-10 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร: 055-243 765
แฟกซ์: 055-251 803
 
ปีนังค้าวัสดุก่อสร้าง 1996
เลขที่ 691/99 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร: 055-212 635-8 แฟกซ์: 055-211495
GPS:16.8210697,100.274161
 
บ้านคลองค้าไม้
เลขที่ 330/11 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร: 055-259 218 แฟกซ์: 055-282 781
GPS: 16.8179168,100.239006

เสาเอก คลังแห่งวัสดุก่อสร้าง
เลขที่ 362 หมู่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร: 055-2219 2125 แฟกซ์: 055-377 9367
GPS: 16.816994,100.3004682
 
ไทย-ไทย ต้นหว้า ค้าไม้
เลขที่ 206/4 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
GPS: 16.7967041,100.2105042

รุ่งเสรีวัสดุ
เลขที่ 110/153-154 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร: 055-302 430 แฟกซ์: 055-302 450
GPS:16.8162758,100.2722577
 
โฮมแกรนด์
เลขที่ 844 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร: 055-3781 716 แฟกซ์: 055-3781 645
GPS: 16.8198444,100.2803703
 
โรงงานสามดีเฟอร์นิเจอร์
เลขที่ 49/2 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร: 086-775 2233
GPS:16.839416,100.2335383
  
 
 

 

จังหวัด พิจิตร

ต.รวมกิจ
เลขที่ 1/212 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทร: 056-616 032
แฟกซ์: 056-616 033

สี่แสนค้าไม้
เลขที่ 159 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทร: 056-621 149
แฟกซ์: 056-622 556จังหวัด แพร่
 
กระเบื้องบ้านสวย
เลขที่ 87/1 หมู่ 2 ถนนช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร: 054-534 699 แฟกซ์: 054-530 449
GPS: 18.123528,100.1635533


 
จังหวัด แม่ฮองสอน
 
แสงทองอร่าม
เลขที่ 15 หมู่8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮองสอน 58130
โทร: 053-699 027 แฟกซ์: 053-699 810
GPS: 19.3561983,98.4107509
 
 
 


 
จังหวัด ลำปาง 
NONWASADU
นนท์ วัสดุ
เลขที่ 218/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร: 054-314 615-6
GPS:18.2856976,99.4976886

SAHAPHANKAHAKIJ HOMEMALL
สหภัณฑ์เคหะกิจ
เลขที่ 152/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร: 054-227 777
GPS:18.2842498,99.4938381

เลขที่ 196 หมู่ 5 ถนนจามเทวี ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทร: 054-338 920
GPS: 18.328139,99.3612823
 
ลำปางอิสระวัสดุก่อสร้าง 
เลขที่ 496 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทร: 054-227 597
GPS: 18.2623662,99.4934689
 
ลำปางเหลี่ยงฮะเฮง
เลขที่ 322/1-2 ฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร: 054-316 222
GPS: 18.279288,99.4765721
 
 
จังหวัด สุโขทัย
 
เจริญพานิช
เลขที่ 64-5  ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร: 055-642 033 แฟกซ์: 055-564 145
GPS: 17.3152649,99.8372899
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลองโพธิ์วานิช
เลขที่ 35/11 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร: 055-611 854 แฟกซ์: 055-615 511
GPS: 17.0107857,99.8044843
 
  
 
 
 
จังหวัด อุตรดิตถ์
 
บุญบันดาลการค้า
เลขที่ 144/1-144/4 หมู่ 1 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร: 055-407 457
แฟกซ์: 055-407 7458
GPS: 17.6075912,100.0786031

ส.เคหะภัณฑ์
เลขที่ 242/3 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร: 055-407 455 แฟกซ์: 055-444 300-1
GPS:17.612476, 100.088115