ห้าง โกลบอลเฮ้าส์ต่างจังหวัด >• กาญจนบุรีกาฬสินธุ์กำแพงเพรชขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรีชัยภูมิ เชียงราย  • เชียงใหม่ ตราด นครปฐม นครสวรรค์ นครราชสีมานครพนม น่าน นครนายก นครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ บึงกาฬ ปทุมธานี • ประจวบคีรีขันธ์ุ  เพชรบูรณ์พิษณุโลก แพร่   • มหาสารคามมุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดระยองราชบุรี ลำพูน ลำปางลพบุรี เลย สกลนคร สุรินทร์ สุโขทัย • สมุทรสาครหนองคาย หนองบัวลำภู  สิงห์บุรีสุราษร์ธานี อุดรธานี • อุบลราชธานี • อ่างทอง • อุตรดิตถ์


แนะนำ: สามารถดูรายชื่อร้านค้า เพื่อหาร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านท่าน จากนั้นคลิกที่ชื่อร้านค้าหรือหมุดสีแดง เพื่อให้ Google Map นำทางท่าน ไปยังร้านค้าที่ต้องการได้ทันที

 

 

 

 

 

จังหวัดกาญจนบุรี

GLOBAL HOUSE (สาขากาญจนบุรี)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาญจนบุรี
เลขที่ 116 หมู่ 8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร: 093-582 054-6 
GPS: 14.0657682,99.4937257


 

 

 

จังหวัดกาฬสินธุ์

GLOBAL HOUSE (สาขากาฬสินธุ์)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์
เลขที่ 193 หมู่ 10 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร: 043-600 000 แฟกซ์: 043-600 124
GPS: 16.4134440,103.470572


 

 

 

จังหวัดกำแพงเพชร

GLOBAL HOUSE (สาขากำแพงเพชร)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขากำแพงเพชร
เลขที่ 11 หมู่ 10 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร: 055-798 241-3 แฟกซ์: 055-798 244
GPS: 16.4896860,99.4816300

 

 

 

จังหวัดขอนแก่น

GLOBAL HOUSE (สาขาขอนแก่น)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาขอนแก่น
เลขที่ 377 หมู่ 21 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร: 043-423 251 แฟกซ์: 043-423 252
GPS: 16.4461160,102.7817500

GLOBAL HOUSE (สาขาบ้านไผ่)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบ้านไผ่
เลขที่ 77 หมู่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร: 043-423 251-2 แฟกซ์: 043-423 558
GPS: 16.0508090,102.7114410

 

 

 

จังหวัดจันทบุรี

GLOBAL HOUSE (สาขาจันทบุรี)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจันทบุรี 
เลขที่ 83 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทร: 039-460 717-9 แฟกซ์: 039-460 720
GPS: 17.0119740,99.700380


 

 

 

จังหวัดชลบุรี

GLOBAL HOUSE (สาขาชลบุรี)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาชลบุรี
เลขที่ 25/74 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร: 038-192 123 แฟกซ์: 038-192 123
GPS: 13.3333050,100.9816000


 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ

GLOBAL HOUSE (สาขาชัยภูมิ)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาชัยภูมิ
เลขที่ 8 หมู่ 11 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร: 044-813 047-9 แฟกซ์: 044-813 050
GPS: 15.7636940,102.0222940

 

 

 

จังหวัดเชียงราย

GLOBAL HOUSE (สาขาเชียงราย)
โกลบอลเฮ้าส์  สาขาเชียงราย
เลขที่ 329/7 หมู่ 4 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร: 062-197 534-3 
GPS: 19.869528,99.836468


 

 

 

จังหวัดเชียงใหม่

GLOBAL HOUSE (สาขาเวียงกุมกาม)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเวียงกุมกาม
เลขที่ 99/3 หมู่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร: 053-124 555 แฟกซ์: 053-124 567
GPS: 18.7434140,99.0003790

 

 

 

 

จังหวัดตราด

GLOBAL HOUSE (สาขาตราด)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาตารด
เลขที่ 62/26 หมู่ 5 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร: 039-510 800-2 แฟกซ์: 039-510 803
GPS: 12.2815510,102.4886960

 

 

 

จังหวัดนครปฐม

GLOBAL HOUSE (สาขานครปฐม)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขานครปฐม
เลขที่ 222 หมู่ 8 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทร: 034-270 166-8 แฟกซ์: 034-270 169
GPS: 13.8009980,100.0045200

GLOBAL HOUSE (สาขาศาลายา)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาศาลายา
เลขที่ 8/8 หมู่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทร: 062-198 134-0 
GPS: 13.786507,100.264205


 

 

 

จังหวัดนครสวรรค์

GLOBAL HOUSE (สาขานครสวรรค์)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขานครสวรรค์ 
เลขที่ 99/6 หมู่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทร: 056-245 604-7 แฟกซ์: 056-245 567
GPS: 15.7126250,100.0548980

 

 

 

จังหวัดนครราชสีมา

GLOBAL HOUSE (สาขานครราชสีมา)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขานครราชสีมา 
เลขที่ 493 หมู่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร: 044-928 900-2 แฟกซ์: 044-928 904
GPS: 15.0064010,102.1264590


 

 

 

จังหวัดนครพนม

GLOBAL HOUSE (สาขานครพนม)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขานครพนม
เลขที่ 147/3 ถ.ประชาร่วมมิตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทร: 042-513 382-4 แฟกซ์: 042 513 385
GPS: 17.3765470,104.7868510

 

 

 

จังหวัดน่าน

GLOBAL HOUSE (สาขาน่าน)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาน่าน
เลขที่ 288 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร: 054-716 241-3 แฟกซ์: 054-716 244
GPS: 18.7920320,100.7331730


 

 

 

จังหวัดนครนายก

GLOBAL HOUSE (สาขานครนายก)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขานครนายก
เลขที่ 86/40 หมู่ 10 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทร: 037-349 821 แฟกซ์: 037-349 822
GPS: 14.219933,101.190183

 

 

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

GLOBAL HOUSE (สาขานครศรีธรรมราช)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่ 100/1 หมู่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร: 061-0286845
GPS: 8.466836,99.961961

 

 

 

จังหวัดบุรีรัมย์

GLOBAL HOUSE (สาขาบุรีรัมย์)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบุรีรัมย์
เลขที่ 54 หมู่ 16 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร: 044-634 941-3 แฟกซ์: 044-634 944
GPS: 14.9606380,103.0492630

 

 

 

จังหวัดบึงกาฬ

GLOBAL HOUSE (สาขาบึงกาฬ)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบึงกาฬ
เลขที่ 328 หมู่ 10 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร: 042-490 884 แฟกซ์: 042-490 885
GPS: 12.4010920,99.9254420

 

 

 

จังหวัดปทุมธานี

GLOBAL HOUSE (สาขาปทุมธานี) 
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปทุมธานี
เลขที่ 111/96 หมู่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
GPS: 14.036074,100.523031

 

 

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์

GLOBAL HOUSE (สาขาประจวบคีรีขันธ์)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ 
เลขที่ 1/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร: 093-139 534-7 
GPS: 12.4011142,99.9232503

GLOBAL HOUSE (สาขาปราณบุรี)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี
เลขที่ 1441 หมู่ 2 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร: 032-510 387 แฟกซ์: 032-510 388
GPS: 12.401092,99.925442

 

 

 

จังหวัดเพชรบูรณ์

GLOBAL HOUSE (สาขาเพชรบูรณ์)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเพชรบรูณ์
เลขที่ 333 หมู่ 12 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร: 056-713 632-3 แฟกซ์: 056-713 634
GPS: 17.011974,99.770038


 

 

 

จังหวัดพิษณุโลก

GLOBAL HOUSE (สาขาพิษณุโลก)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก
เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร: 055-335 235-7 แฟกซ์: 055-335 238
GPS: 16.8113040,100.2280590


 

 

 

จังหวัดแพร่

GLOBAL HOUSE (สาขาแพร่)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาแพร่
เลขที่ 158 หมู่ 2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
โทร: 054-650 825-7 แฟกซ์: 054-650 777
GPS: 18.1077000,100.1369690

 

 

 

จังหวัดมหาสารคาม

GLOBAL HOUSE (สาขามหาสารคาม)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขามหาสารคาม
เลขที่ 28 ถ.สารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร: 043-711 777 แฟกซ์: 043-723 510
GPS: 16.1693040,103.3094580


 

 

 

จังหวัดมุกดาหาร

GLOBAL HOUSE (สาขามุกดาหาร)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร
เลขที่ 35/8 ถนนชยางกูรก ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร: 042-660 810-13 แฟกซ์: 042-660 814
GPS: 16.5351580,104.7025660

 

 

 

จังหวัดยโสธร

GLOBAL HOUSE (สาขายโสธร)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขายโสธร
เลขที่ 364 หมู่ 3 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทร: 045-714 678 แฟกซ์: 045-714 067-9
GPS: 15.78639,104.172662

 

 

 

จังหวัดร้อยเอ็ด

GLOBAL HOUSE (สาขาร้อยเอ็ด)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร: 043-519 777 แฟกซ์: 043-519 649
GPS: 16.0354480,103.6511390


 

 

 

จังหวัดระยอง

GLOBAL HOUSE (สาขาระยอง)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง
เลขที่ 137 หมู่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร: 038-680 588-9 แฟกซ์: 038-680 590
GPS: 12.7070950,101.2365890


 

 

 

จังหวัดราชบุรี

GLOBAL HOUSE (สาขาราชบุรี)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาราชบุรี
เลขที่ 280 หมู่ 2 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทร: 032-328 794-8 แฟกซ์: 032-328 799
GPS: 13.5470150,99.8075030

 

 

 

จังหวัดลำพูน

GLOBAL HOUSE (สาขาลำพูน)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลำพูน
เลขที่ 161 หมู่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทร: 053-903 955-7 แฟกซ์: 053-093 958
GPS: 18.5611450,99.0313490

 

 

 

จังหวัดลำปาง

GLOBAL HOUSE (สาขาลำปาง)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลำปาง
เลขที่ 518 หมู่ 11 ต.ปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร: 054-810 285-7 แฟกซ์: 054-810 288
GPS: 18.2801420,99.4507680

 

 

 

จังหวัดลพบุรี

GLOBAL HOUSE (สาขาลพบุรี)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลพบุรี
เลขที่ 41/3 หมู่ 1 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร: 098-097 392-0 แฟกซ์: 098-097392-3
GPS: 14.7629030,100.7142260


 

 

 

จังหวัดเลย

GLOBAL HOUSE (สาขาเลย)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเลย
เลขที่ 292 หมู่ 6 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทร: 061-028 495-0 
GPS: 17.4519400,101.7287140

 

 

 

จังหวัดสกลนคร

GLOBAL HOUSE (สาขาสกลนคร)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสกลนคร
เลขที่ 444 หมู่ 9 ถนนบ้านนาอ้อย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร: 042-971 147 แฟกซ์: 042-971 141
GPS: 17.1287820,104.1393700


 

 

 

จังหวัดสุรินทร์

GLOBAL HOUSE (สาขาสุรินทร์)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสุรินทร์
เลขที่ 88 หมู่ 13 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร: 044-514 515 แฟกซ์: 044-514 503
GPS: 14.8505550,103.4728540


 

 

 

จังหวัดสุโขทัย 

GLOBAL HOUSE (สาขาสุโขทัย)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสุโขทัย 
เลขที่ 88 หมู่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร: 055-651 940-2 แฟกซ์: 055-651 943
GPS: 17.0106220,99.7691740

 

 

 

จังหวัดสมุทรสาคร

GLOBAL HOUSE (สาขาสมุทรสงคราม)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่ 88/53 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร: 098-097 664-2 
GPS: 13.436485,100.031462


 

 

 

จังหวัดหนองคาย

GLOBAL HOUSE (สาขาหนองคาย)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาหนองคาย
เลขที่ 365 หมู่ 6 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร: 042-990 835-7 แฟกซ์: 042 990 838
GPS: 17.8337400,102.7521400


 

 

 

จังหวัดสิงห์บุรี

GLOBAL HOUSE (สาขาสิงห์บุรี)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสิงห์บุรี
เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทร: 098-097 964-1 
GPS: 14.8727254,100.3959441

 

 

 

จังหวัดหนองบัวลำภู

GLOBAL HOUSE (สาขาหนองบัวลำภู)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาหนองบัวลำภู 
เลขที่ 240 หมู่ 9 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทร: 042-313 321-3 แฟกซ์: 042-313 324
GPS: 17.183129,102.437559

 

 

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

GLOBAL HOUSE (สาขาสุราษฎร์ธานี)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 17/5 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร: 062 197 624-4 
GPS: 9.159293,99.369469

 

 

 

จังหวัดอุดรธานี

GLOBAL HOUSE (สาขาอุดรธานี)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี
เลขที่ 202 หมู่ 5 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร: 042-321 111 แฟกซ์: 042-129 543
GPS: 17.4257890,102.8123560

GLOBAL HOUSE (สาขาบ้านตาด)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบ้านตาด 
เลขที่ 823 หมู่ 4 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร: 042-292 021-2 แฟกซ์: 042-292 033
GPS: 17.3418030,102.8313200

 

 

 

จังหวัดอุบลราชธานี

GLOBAL HOUSE (สาขาอุบลราชธานี)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุบลราชธานี 
เลขที่ 90 หมู่ 2 ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร: 045-424 305-7 แฟกซ์: 045-424 308
GPS: 15.1816440,104.8229010


 

 

 

จังหวัดอ่างทอง

GLOBAL HOUSE (สาขาอ่างทอง)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอ่างทอง
เลขที่ 334 หมู่ 2 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร: 061-029 214-9 
GPS: 14.5787977,100.4622704


 

 

 

จังหวัดอุตรดิษถ์

GLOBAL HOUSE (สาขาอุตรดิตถ์)
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุตรดิตถ์
เลขที่ 159 หมู่ 8 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร: 061-0294 548 
GPS: 17.6101342,100.1308627