ร้านค้าใกล้บ้านคุณ

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด มีร้านค้า และตัวแทนจำหน่าย สินค้าเฮเฟเล่ ภายใต้คุณภาพเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้ากับเฮเฟเล่ได้สะดวกทุกที่ ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย เราได้แบ่งตัวแทนจำหน่ายออกเป็น เขต - ภาค และจังหวัด ดังนี้