ตำแหน่งที่เปิดรับ
 
ตำแหน่ง
Product Marketing (Lighting Product)
การตลาดผลิตภัณฑ์ Lighting
Sales Engineer (Lighting Product)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ผลิตภัณฑ์ Lighting)
Sales Representative - Project
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - Furniture Fittings
Sales Representative - Furniture Fittings
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ
Business Development
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
Graphic Designer (Shop Display)
เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก
Marketing Officer
เจ้าหน้าที่การตลาด
Regional Sales Manager
ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค