นวัตกรรม และสินค้าใหม่ (1/2)


HAFELE BRAND BOOK

Download

HÄFELE KITCHEN SOLUTIONS
ผลงานจากผู้ชนะ HAFELE Kitchen Design Award 2019

E-brochure | Download

COVID RANGE
อุปกรณ์ป้องกันโควิด 19

E-brochure | Download

NEUEFORM
Trend Report 2019-2020

E-brochure | Download

PRODUCT NEWS & INNOVATIONS 108

E-brochure | Download

PRODUCT NEWS & INNOVATIONS 109

E-brochure | Download

PRODUCT NEWS & INNOVATIONS 110

Download

PRODUCT NEWS & INNOVATIONS 111

Download

PRODUCT NEWS & INNOVATIONS 112

Download

PRODUCT NEWS & INNOVATIONS 113

Download

PRODUCT NEWS & INNOVATIONS 114

Download