ข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 57 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ช่องทางการติดต่อ : info@hafele.co.thwww.hafelethailand.com / Line : @hafelethailand / Facebook : Hafele Thailand

บทนำ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อท่านซื้อสินค้าและใช้บริการผ่านโชว์รูม ฝ่ายขาย Call Center, การจัดส่งสินค้า, การให้บริการหลังการขาย การซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ การเข้าใช้บริการเว็ปไซต์และมีการกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, เบอร์โทร, ที่อยู่, อีเมล์ และข้อมูลการใช้ Website ผ่าน Browser’s Cookies การทำแบบสอบถาม (Survey) การโต้ตอบทาง Email หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆระหว่างท่านและบริษัทฯเป็นต้น

วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อเพื่อจดจำความต้องการของท่าน จัดหาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการ พัฒนาปรับการขายสินค้า การให้บริการ ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อทำกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยในระหว่างการใช้บริการ บริษัทฯอาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริม การตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัทฯที่คิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับ ท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท แอท แวนเทจ (ผู้ที่ทำวิจัย ให้กับเฮเฟเล่) และ บริษัท บิสกิต โซลูชั่น (ผู้ดูแลงานสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าให้กับเฮเฟเล่) หรือหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อความปลอดภัย  นอกจากนี้ทางบริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือ และ/หรือหน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ เช่น ดิจิตอลเอเจนซี่ นักกฎหมายและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมาย
 
การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10ปี โดยจะเก็บในลักษณะ Soft File and Hard File โดยมีสถานที่จัดเก็บคือไดร์ฟกลางของบริษัท โดยเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทฯจะมีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยลบข้อมูลจาก Server

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุง ข้อมูลลงในเว็ปไซต์ของเฮเฟเล่โดยเร็วและเป็นปัจจุบันที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวถูก ทบทวนครั้งล่าสดุเมื่อ [02 มีนาคม 2562]

ความปลอดภัย
บริษัทฯ ได้นำ มาตราฐานความปลอดภัยในการเข้ารหัสสื่อสารโปรโตคอล HTTPS พร้อมการติดตั้ง SSL Certificate ตามมาตราฐานสากล (Secure Server Layer : SSL) เพื่อการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างผู้ใช้งานกับเวปไซต์ ให้มีความน่าเชื่อถือและมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่สื่อสารแลกเปลี่ยนนั้นไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในระหว่างจัดส่ง และไม่สามารถเปิดอ่านข้อมูลในระหว่างการจัดส่งหรือเชื่อมต่อข้อมูลได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันต่อประสิทธิภาพของการเข้ารหัสดังกล่าวและบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆอันเกิดขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้โดยไม่ได้รับอนุญาต

คุ้กกี้
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ และเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เข้าใช้บริการหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกข้อมูลบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้ได้โดยกดปุ่ม ยอมรับ

Cookieเว็บไซต์รายละเอียด
1P_JAR.google.comกูเกิลใช้คุกกี้เหล่านี้ตามการใช้บริการค้นหาและการใช้งานเพื่อปรับแต่งโฆษณาบนเว็บไซต์ของกูเกิล
APISID.google.comจัดการกลุ่มเป้าหมายและการโฆษณา
DSIDdoubleclick.netโฆษณาดึงดูดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นต่อผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ลงโฆษณา
HSID.google.comความปลอดภัยในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ป้องกันการใช้ข้อมูลรับรองสำหรับเข้าสู่ระบบที่เป็นการฉ้อโกง และปกป้องข้อมูลของผู้ใช้จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
IDEdoubleclick.netโฆษณาดึงดูดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นต่อผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ลงโฆษณา
NID.google.comเว็บไซต์ของเราจดจำข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานหรือลักษณะของเว็บไซต์
PHPSESSID.hafelethailand.comคุ้กกี้จากผู้ให้บริการเว็บไซต์
SID.google.comความปลอดภัยในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ป้องกันการใช้ข้อมูลรับรองสำหรับเข้าสู่ระบบที่เป็นการฉ้อโกง และปกป้องข้อมูลของผู้ใช้จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
__gadsdoubleclick.netเพื่อทำให้โฆษณาดึงดูดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นต่อผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ลงโฆษณา
__utma.google.comใช้สำหรับการวิเคราะห์ส่วนของผู้ใช้งานกับส่วนต่างๆของเวปไซต์
_ga.hafelethailand.comวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในเว็บไซต์โดยใช้ระบบวิเคราะห์ทางเว็บ
_gat.hafelethailand.comวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในเว็บไซต์โดยใช้ระบบวิเคราะห์ทางเว็บ
_gid.hafelethailand.comวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในเว็บไซต์โดยใช้ระบบวิเคราะห์ทางเว็บ
c_user.facebook.comใช้ระบุ User ID ของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
datr.facebook.comใช้ระบุเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Facebook คุกกี้นี้มีบทบาทสำคัญในคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเว็บไซต์
fr.facebook.comทาง Facebook ระบุว่ามีการใช้คุกกี้ตัวนี้
sb.facebook.comทาง Facebook ระบุว่ามีการใช้คุกกี้ตัวนี้ ซึ่งจะอยู่แบบถาวร
spin.facebook.comทาง Facebook ระบุว่ามีการใช้คุกกี้ตัวนี้
wd.facebook.comคุกกี้นี้เก็บขนาดหน้าต่างเบราว์เซอร์และ Facebook ใช้เพื่อปรับการแสดงผลของหน้าให้เหมาะสม
xs.facebook.comคุกกี้นี้มีข้อมูลหลายชิ้นคั่นด้วยโคลอน ประกอบด้วย Session Number, Session Secret และ Secure


E-newsletter
หลังจากที่ท่านสมัครลงทะเบียนติดตามข่าวสารจากบริษัท บริษัทฯจะแจ้ง ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น บริการใหม่ๆ ข้อแนะนำในเกี่ยวกับสินค้าและ ข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ ไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ หากท่านต้องการยกเลิกการรับอีเมล์ ท่านสามารถยกเลิกบริการดังกล่าวได้ โดยการคลิกลิ้ง “Unsubscribe” บนทุกอีเมล์ ที่ทางเราส่งไปยังอีเมล์ของท่าน หลังจากที่ทางเราได้รับข้อมูลการยกเลิกของท่านรียบร้อยแล้ว ทางเราจะยกเลิกการส่งข้อมูลดังกล่าว

แบบสอบถามความพึงพอใจ
บริษัทฯ จะมีการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ผ่านบริษัทบริษัท แอท แวนเทจ (ผู้ที่ทำวิจัย ให้กับเฮเฟเล่) และ บริษัท บิสกิต โซลูชั่น (ผู้ดูแลงานสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าให้กับเฮเฟเล่) เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ โปรดติดต่อ info@hafele.co.th


 

Data Protection

PRIVACY NOTICE

Name                : Hafele (Thailand) Ltd.;

Address             : 57 Soi Sukhumvit 64 Sukhumvit Rd. Phakanong Tai Phakanong Bangkok 10260

Contact : info@hafele.co.th /www.hafelethailand.com / Line : @hafelethailand / Facebook : Hafele Thailand


Introduction

The company realises the importance of personal data of our customers and will keep data received confidentially and safely by using the privacy notice for preventing any damages that may occurred.

The collection of personal data

Once you purchase the products and services, the Company generally collects your personal data, either directly from you or from authorised representatives, through our websites, mobile services, and other channels including buying product or using our service, call center, delivery, after sale service, visit our showroom, buying online product and provide your personal data. We collect and process personal data about you when you interact with us and our websites through Browser’s Cookies, survey and other communication channel.

The objective of collecting personal data

The Company will collect such data for the sake of recognising your requirement, proving product and servicing your requirement, developing our selling and services and using such data base for marketing activity and promoting our news and activity. The Company will send our marketing activity and product that you might interested to you to provide you the best service as appropriate.

Disclosure of personal data

The Company will not be able to disclose or provide any of your personal data without your prior consent. The Company will disclose your data with our partners, third parties that the Company use their service, which are Advatage Company (Research Company) and Biscuit Solution Company (Provide Customer Satisfaction Survey Service), legal firms and government agency only.

Retention and duration of personal data collection

The Company will keep your personal data for 10 years for both soft file and hard file at the Company’s centre dive. After that, the Company will destroy data by delete it from our saver 

Change of Privacy Notice

The Company will review the privacy notice regularly in accordance with the practise and the law and relevant regulation. If there are any changes for privacy notice, the Company will inform you the updated information in our website as the earliest convenience. Privacy notice was reviewed latest on 02 march 2020

Safety

The Company has adopted the HTTPS security encryption standard with the installation of the SSL Certificated according to international standard (Secure Server Layer : SSL) for the transmission and exchange of information on internet between user and website to be reliable and be confident that the information exchange won’t be changed or modified during delivery. We are not guarantee for the effective of any event that caused from unauthorized access information that you have provide.

Cookie

The Company use cookies browser technology to increase the efficiency of using the online website to collect your personal data when you visit our websites, we will place cookies on your devices and use those cookies to collect personal data.

E-newsletter

After you registered for following the company activity, The Company will offer our promotion, new services, and suggestion on products and other company information to your provided e-mail. If you wish to unsubscribe e-newsletter, please click “Unsubscribe” at the bottom of every e-mail. Once we received your cancellation, we won’t send you the E-newsletter anymore.

Customer Satisfaction Survey

The Company will send customer satisfaction survey via Advantage Company (Research Company) and Biscuit Solution (Provide Customer Satisfaction Survey Service) for asking the feedback to improve our service

Please read data protection carefully. If you have any questions, please contact info@hafele.co.th