ลงทะเบียนรับประกันสินค้า และ เช็คสถานะการรับประกันสินค้า

(สำหรับสินค้าที่มี Serial Number)
 
image

   ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่าน QR code

     1. สแกน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน
     2. คลิกที่ปุ่ม "คลิกที่นี่" เพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า
     3. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผู้ซื้อให้ครบถ้วน
     4. สินค้าได้รับประกันเรียบร้อย

 

    ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์

     1. คลิกที่แบนเนอร์ของหน้าแรก หรือ คลิกที่
          บริการของเรา > ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์
         (หากไม่พบเมนูบริการของเรา ให้หาเมนู เพิ่มเติม > บริการของเรา)
     2. คลิกที่ปุ่ม "คลิกที่นี่" เพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า
     3. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดผู้ลงทะเบียน ข้อมูลสินค้าที่ซื้อ พร้อมแนบภาพถ่ายใบเสร็จ ที่ถูกต้องและชัดเจน หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน จะมีผลต่อการรับสิทธ์ประกันสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

     4. สินค้าได้รับประกันเรียบร้อย