Background

 

การประกวดออกแบบห้องครัว เฮเฟเล่ Kitchen Design Award 2019

เฮเฟเล่ ขอเชิญนักออกแบบและนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Häfele Kitchen Design Award 2019  เพื่อให้ได้ใช้ทักษะ ความสามารถในการออกแบบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ เพื่อสร้างผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด Cultural Heritage Design และเพื่อสื่อสารให้เห็นถึงคุณสมบัติของสินค้าในงานครัวของเฮเฟเล่ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการออกแบบที่หลากหลาย ตอบสนองการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้สอดคล้องกับเทรนด์การออกแบบห้องครัว ที่มุ่งเน้นให้ครัวเป็นศูนย์กลางของบ้าน เป็นพื้นที่สำหรับการสังสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้มากขึ้น ห้องครัวจึงไม่ใช่พื้นที่สำหรับทำอาหารเท่านั้น แต่กลายเป็นศูนย์กลางของบ้านที่สมาชิกในครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกัน

 
ประเภท Compact Kitchen Design
 
ลำดับชื่อผลงานชื่อทีมชื่อ-นามสกุลสถานศึกษา (มหาลัย)คณะชั้นปี
1COMPACT NATURE KITCHEN KHONKAEN BOYS  คุณพิชิตชัย แสนณรงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาปัตย์ฯ 5
 คุณณัฐวุฒิ กาเวระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาปัตย์ฯ 5
2 kitchen lifeWM team  คุณสันติพัฒน์ ศรีรัตนมาศ ม.กรุงเทพ สถาปัตย์ฯ 5
 คุณไพลิน คุ้มวงษ์ ม.กรุงเทพ สถาปัตย์ฯ 5
3WIDENING KITCHEN  LAR-VA คุณศิริญาภรณ์ กองอุดม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาปัตย์ฯ 4
 คุณญานิกา สุคนธ์บารมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาปัตย์ฯ 4
4เฮือนครัว บ้านเฮ  เด็กอีสาน คุณกัณฐษร ลนขุนทด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาปัตย์ฯ 5
 คุณจานิจ สุพรรณวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาปัตย์ฯ 5
5 Compact Kitchen Easy & Flexible SpaceKhan Studio  คุณกฤตภาส ฐิตะพันธ์ ธรรมศาสตร์ สถาปัตย์ฯโท. ปี 1 
 คุณกัญญาณัฐ คงพรปราถนา สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง สถาปัตย์ฯ 5

 

ประเภท Luxury Heritage Design

ลำดับชื่อผลงานชื่อทีมชื่อ-นามสกุล
1PEACE  APAUL คุณภุชงค์ คำพิมาน 
 คุณธนชารัศมี กันทนง
2 Tone and Taste Twenty - Two คุณอิศรา วรรณทอง
 คุณณัฐพล กินรี
3 EDGE AB คุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร
 คุณกนกพงศ์ ชูเชิต
4 TOM - YUM KITCHEN Continental คุณอัควัฒน์ เอกหิรัญยกิตติ์
 คุณธฤติพันธ์ ตระกูลแห
5 Heritage terrace Kaniche คุณวริษฐา ตันสุวรรณดี
 คุณธันยพร เชษฐพฤนท์
6 Saun Glin
(Hidden scented flower)
Saun Glin  คุณธนาคาร ฉ่ำแฉล้ม
 คุณศิวัช วชิรกุลฑล
7Mirror Link  Small Architect คุณชัญญา บุญญขันธ์
 คุณอติญา แสงอรุณศิริ
8 KintsugiGooseberry  คุณจิรายุทธ โสรณสุทธิ์
 คุณณธร สุทธิมิตร
9 The Modern Love Modern Love คุณสหทัศน์ ยอดสันติ
 คุณวสันต์ จินดาวราภา
10 ครัวไทยหัวใจแม่น้ำ ตามตูดแมว คุณชานนท์ จาดตานิม
 คุณณชนก เร็ดยิตเตอร์
เพิ่มเติม:
ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท จะต้องมารับบรีฟรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12.00 – 15.00 น. ที่เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ สุขุมวิท 64

Google Map นำทางไปที่เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ สุขุมวิท 64 คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้

           

*การประกาศรายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

  ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ

  กำหนดการการประกวด
 

  ประเภทการประกวด
 
image
 
 
(50 MB)
สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละ 2 คน (ไม่จำกัดคณะ)
     Compact Kitchen ห้องครัวที่เหมาะกับพื้นที่จำกัด แต่สามารถออกแบบมาให้มีความสวยงาม ตอบสนองการใช้งานและไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน
image
 
 
(58 MB)
สำหรับนักออกแบบทีมละ 2 คน
     Luxury Heritage ห้องครัวที่สวยงาม สง่างาม ด้วยการสร้างสรรค์งานออกแบบอย่างไร้ขีดจำกัด ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปตามกาลเวลา แต่คุณค่าและเอกลักษณ์ยังคงเดิม
 
เอกสารการสมัคร
1.     ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.hafelethailand.com/kitchen-design-competition-2019)
2.     สำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าประกวดทุกคน พร้อมระบุสำเนาถูกต้อง (คนละ 1 ใบ)
3.     สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของผู้เข้าประกวดทุกคน พร้อมระบุสำเนาถูกต้อง (เฉพาะการประกวดประเภท  Compact Kitchen Design คนละ 1 ใบ)
4.     เอกสาร Presentation ขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
         o   แนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design)
         o   Mood and Tone
         o   คำอธิบายผลงานและรายการสินค้าที่เลือกนำมาประกอบการออกแบบ (Description and production list)

* ตัวอย่างผลงาน Presentation ขนาด A4  - ดาวน์โหลด 

รวบรวมเอกสารทั้งหมด และส่งผลงานพร้อมใบสมัครที่อีเมล pongsapatr@hafele.co.th
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  รายละเอียดในการสมัคร
  รางวัลการประกวด

  ติดต่อสอบถาม
 
o    คุณพงศภัทร ชูธงไชย เบอร์ติดต่อ 02-768-7171 ต่อ 2817 อีเมล์ pongsapatr@hafele.co.th

o    คุณสุภางค์ กลับสุกใส เบอร์ติดต่อ 02-768-7171 ต่อ 3080 อีเมล์ supang@hafele.co.th