เฮเฟเล่ร่วมกับ  GEZE (Asia Pacific) จัดการแข่งขัน "เฮเฟเล่ ไทยแลนด์ คัพ ครั้งที่ 5" ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้าและบริษัท และเพื่อรวบรวมรายได้ มอบให้มูลนิธิ   “กองทุนยาพระวรราชาธินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย”   ซึ่งเป็นกองทุนในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 31 ทีม และจะทำการแข่งขันทุกวันเสาร์ ที่สนาม Super Kick ซอย ลาดพร้าว 80 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ จนถึงวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับทีมที่ชนะเลิศจะได้ถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

Album

Highlight Hafele Thailand cup 2019
Meet and Greet with Mr. Giovane Elber