แพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี 9 วัน 7 คืน 

แพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี สำหรับ 2 ที่นั่ง พร้อมตั๋วเข้าชมฟุตบอล จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 400,000 บาท รวมมูลค่า 2,800,000 บาท ประกอบด้วย
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด มูลค่า 90,000 บาท / 2 ที่นั่ง
- ค่าอาหารเช้าพร้อมพร้อมที่พัก มูลค่า 140,000 บาท / 2ท่าน
- แพ็คเกจท่องเที่ยวพร้อมประกันการเดินทางแบบชั่วคราวมูลค่า 110,000 บาท / 2 ท่าน
- ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอลและซิตี้ทัวร์  มูลค่า 10,000 บาท / 2 ที่นั่ง
- แพ็คเกจท่องเที่ยวมูลค่า 50,000 บาท / 2 ท่าน

ไฮไลท์โปรแกรม
  เที่ยว : จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg Square)  / สะพานข้ามแม่น้ำ คาล ธีโอดอร์ ฮ้อยส์ บรุคเคอ (Karl-Theodor-Heuss Brücke) / ปราสาทไฮเดิลแบรค์ / ปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) /  ยอดเขาซุกสปิตเซ่  (Zugspitze ) / ทะเลสาบ starnberg (Lake Starnberg ) /สนาม   Allianz Arena

  ช้อป  : Ingolstadt village outlet แหล่งช้อปปิ้ง ณ เมือง Ingolstadt

 กิน    : ภัตตาคาร บนยอดเขา Zugaspitze  / ภัตตาคาร Ratskeller Restaurant Munich (Local Food) / 

 ไฮไลท์ : Bayern Munich Vs Hannover 96