ลงทะเบียนของแถม Nationwide สำหรับ โชว์รูม

ระยะเวลา : 1 ส.ค. 65 – 30 ก.ย. 65

    นายนางนางสาวบริษัท (บจก.)ห้างหุ้นส่วน (หจก.)
    นายนางนางสาว
    สาขา/ร้านบ้านลูกค้า
    15,000 ร่มกลับด้าน30,000 เครื่องทำอาหารเช้าอเนกประสงค์ 2 ฟังก์ชัน : ซีรีย์ คูเช่อ50,000 เครื่องทำอาหารเช้าอเนกประสงค์ 4 ฟังก์ชัน : ซีรีย์ คูเช่อ