ลงทะเบียนร่วมงาน BIG CLEARANCE SALE ครั้งที่ 20
(BIG CLEARANCE SALES #20 Registered)

5 – 7 ตุลาคม 2566 เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ สุขุมวิท 64
(5 -7 October 2023 At Hafele Design Studio Sukhumvit 64)

รายละเอียดเพิ่มเติม (More details)

* บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด (“เฮเฟเล่”) ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมงาน เฮเฟเล่ให้คำมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมงาน ตามที่พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศกำหนด อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว
** ภายในงานอาจมีการบันทึกภาพและวิดีโอ การเข้าร่วมงานของท่าน หมายความว่าท่านได้ยินยอมต่อการบันทึกภาพและวิดีโอแล้ว
*The company collects, uses, and may disclose personal information of attendees. The company is committed to protecting the personal information of attendees as required by the Personal Data Protection Act of 2019. Please read the terms and conditions of the privacy policy.
** Inside the event, photos and videos were recorded. Your participation signifies your consent to the recording of images and videos.