ปฏิทินกิจกรรม
พบกับกิจกรรม Häfele Day, Häfele Big Thanks และการลดราคาสินค้า ตามตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศดังนี้

กิจกรรมในเดือน ตุลาคม 2018

 • ก.ย. - ต.ค.

  28 - 7

  งาน HAFELE BIG THANKS ร้านอุบลวัสดุ (Do Home) จ.อุบลราชธานี

  28 กันยายน - 7 ตุลาคม 2018

 • ต.ค.

  5 - 6

  งาน Anniversary Of Dealer ที่ร้านยะลาย่งฮวด จ.ยะลา

  5 - 6 ตุลาคม 2018

 • ต.ค.

  7 - 12

  งาน In Store Promotion ร้านพรศักดิ์ จ.เชียงใหม่

  7 - 12 ตุลาคม 2018

 • ต.ค.

  9 - 13

  งาน BOOTH PROMOTION ร้านแนวหน้าค้าไม้ กรุงเทพฯ

  9 - 13 ตุลาคม 2018

 • ต.ค.

  10 - 14

  งาน Hafele Day ร้านไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป จ.ร้อยเอ็ด

  10 - 14 ตุลาคม 2018

 • ต.ค.

  14 - 16

  งาน BOOTH PROMOTION ร้านเจริญสุขสันติภาพ ลาว

  14 - 16 ตุลาคม 2018

 • ต.ค.

  16 - 21

  งาน Hafele Day ร้านสุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จ.เชียงใหม่

  16 - 21 ตุลาคม 2018

 • ต.ค.

  17 - 21

  งาน Hafele Day ร้านโกลบอลเฮ้าส์ จ.อุตรดิตถ์

  17 - 21 ตุลาคม 2018

 • ต.ค.

  18 - 21

  งาน BOOTH PROMOTION ร้านสุวันนี ลาว

  18 - 21 ตุลาคม 2018

 • ต.ค.

  20 - 25

  งาน Hafele Day ร้านT.R. กรุ๊ป จ.มุกดาหาร

  20 - 25 ตุลาคม 2018