คู่มือการติดตั้งสินค้า

คู่มือการติดตั้งสินค้า

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานหรือการติดตั้งสินค้าของเฮเฟเล่ ด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานเยอรมนีได้ที่นี่

สินค้าอุปกรณ์สมาร์ทเทคโนโลยี

Hafele smart living
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Hafele smart living
คู่มือการใช้งาน ZigBee Gateway
ซิกบีเกตเวย์THENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน -
คู่มือการเชื่อมอุปกรณ์แบบใช้สายแลน--
คู่มือการเชื่อมอุปกรณ์ Wireless--
คู่มือการใช้งาน เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวTHENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน-
คู่มือการเชื่อมอุปกรณ์--
คู่มือการใช้งาน เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น
เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นTHENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน -
คู่มือการเชื่อมอุปกรณ์--
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมอินฟราเรดรีโมท
อุปกรณ์ควบคุมอินฟราเรดรีโมทTHENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน -
คู่มือการเชื่อมอุปกรณ์--
คู่มือการใช้งานเซ็นเซอร์สำหรับประตูและหน้าต่าง
เซ็นเซอร์สำหรับประตูและหน้าต่างTHENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน -
คู่มือการเชื่อมอุปกรณ์--
คู่มือการใช้งาน กล้องมอนิเตอร์สำหรับภายในบ้าน
กล้องมอนิเตอร์สำหรับภายในบ้านTHENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน -
คู่มือการใช้งาน หลอดไฟสีอัจฉริยะ
หลอดไฟสีอัจฉริยะTHENวิดีโอ
คู่มือการเชื่อมอุปกรณ์--
คู่มือการใช้งาน ไฟเส้นอัจฉริยะ
ไฟเส้นอัจฉริยะTHENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน ไฟเพดานสีอัจฉริยะ
ไฟเพดานสีอัจฉริยะTHENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน-
คู่มือการใช้งาน เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ
เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะTHENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน --
คู่มือการใช้งาน เครื่องชงกาแฟดริปอัจฉริยะ
เครื่องชงกาแฟดริปอัจฉริยะTHENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน --
คู่มือการใช้งาน สวิตซ์ไฟแบบติดผนังอัจฉริยะ
สวิตซ์ไฟแบบติดผนังอัจฉริยะTHENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน Digital Door Lock DL7600
รุ่น DL7600THENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการติดตั้งสินค้า
แผ่นทาบเจาะ--
คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน--
คู่มือการใช้งาน Digital Door Lock รุ่น DL7100
รุ่น DL7100THENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการติดตั้งสินค้า
แผ่นทาบเจาะ รุ่นมาตรฐาน--
แผ่นทาบเจาะ รุ่นความปลอดภัยสูง--
คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน-
คู่มือการใช้งาน มือจับประตูระบบดิจิตอล รุ่น DH2000
มือจับประตูระบบดิจิตอล รุ่น DH2000THENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการติดตั้งสินค้า--
แผ่นทาบเจาะ --
คู่มือการใช้งาน Digital Door Lock รุ่น ER5200
รุ่น ER5200THENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการติดตั้งสินค้า
คู่มือการใช้งาน Digital Door Lock รุ่น ER5100
รุ่น ER5100THENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการติดตั้งสินค้า
คู่มือการใช้งาน Digital Door Lock รุ่น PP8100
รุ่น PP8100THENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการติดตั้งสินค้า
คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน--
คู่มือการใช้งาน Digital Door Lock รุ่น PP9000
รุ่น PP9000THENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการติดตั้งสินค้า-
คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน--
คู่มือการใช้งาน Digital Door Lock รุ่น EL7500
รุ่น EL7500THENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน-
คู่มือการติดตั้งสินค้า--
แผ่นทาบเจาะ--
คู่มือการใช้งาน Digital Door Lock รุ่น EL7200
รุ่น EL7200THENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน--
คู่มือการติดตั้งสินค้า--
แผ่นทาบเจาะ--
คู่มือการใช้งาน Digital Door Lock รุ่น ER4900
รุ่น ER4900THENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน-
คู่มือการติดตั้งสินค้า-
คู่มือการใช้งาน Digital Door Lock รุ่น DL6500
รุ่น DL6500THENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการติดตั้งสินค้า
คู่มือการใช้งาน ไส้กุญแจดิจิตอล DC1000
ไส้กุญแจดิจิตอล DC1000THENวิดีโอ
คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้งสินค้า-
คู่มือการใช้งาน ชุดล็อคเฟอร์นิเจอร์ระบบดิจิตอล รุ่น miniLock
ชุดล็อคเฟอร์นิเจอร์ระบบดิจิตอล รุ่น miniLockTHENวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน--