5 โรคอันตราย  เกิดจากมือสกปรก ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

  5 โรคอันตราย  เกิดจากมือสกปรก ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

 

5 โรคอันตราย  เกิดจากมือสกปรก

ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

 

แหล่งเชื้อโรคที่พบได้ทั่วไปในที่พักอาศัยได้แก่

- อาหารและน้ำที่ปนเปื้อน
- พื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ เช่น ประตูทางเข้าออก ที่จับประตู ลูกบิดประตู, ก๊อกน้ำ, รีโมตโทรทัศน์ และโทรศัพท์
- บริเวณทำความสะอาดและที่ทิ้งขยะ เช่น ถังขยะ อ่างล้างจาน อ่างล้างมือ รวมถึงห้องน้ำ
- ขยะในห้องครัว เช่น เศษอาหาร กระดาษชำระที่ใช้งานแล้ว
- อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ผ้า ฟองน้ำ  ไม้ถูพื้น
- สัตว์เลี้ยงและสัตว์รำคาญอื่นๆ เช่น หนูและแมลงวัน
- แขกที่มาเยี่ยมเยือน

 

5 โรคอันตราย  เกิดจากมือสกปรก ภัยร้ายใกล้ตัวที่คุณไม่ควรมองข้าม


ไข้หวัด
ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ หรือไข้หวัดประเภทไหน มักมาจากการติดต่อของเชื้อไวรัสที่มาจากการไอ จาม ละอองน้ำลายที่อาจได้รับผ่านอากาศ หรือการไอจามรดมือแล้วมือของผู้ป่วยสัมผัสกับข้างของเครื่องใช้ต่างๆ และอาจเป็นสิ่งของตามสถานที่สาธารณะ เช่น ราวจับบนรถโดยสาร มือจับประตูทางเข้า มือจับประตู เป็นต้น

 
โรคอุจจาระร่วง
มาจากเชื้อโรคหลากหลายชนิด เช่น อีโคไล ที่มาจากเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสที่มีอยู่ในอุจจาระ สามารถปนเปื้อนมากับวัตดุดิบที่นำมาปรุงอาหาร และการสัมผัสจากมือที่หยิบจับอาหาร วัตถุดิบที่มีเชื้อไวรัสปะปน แล้ว ไม่ได้ทำความสะอาดให้ดีพอ


 5 โรคอันตราย  เกิดจากมือสกปรก ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

โรคมือเท้าปาก
โรคยอดฮิต ระบาดมากในเด็กเล็ก ติดต่อจากการสัมผัสน้ำลาย น้ำมูก  หรืออุจจาระของผู้ป่วยโดยตรง หรือทางอ้อม เช่น สัมผัสของใช้ ของเล่น รวมไปถึงประตูทางเข้าออก ที่อาจถูกคราบน้ำลาย น้ำมูกปะปนไปด้วย มักระบาดในโรงเรียนชั้นอนุบาลเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก  สำหรับผู้ใหญ่ที่ดูแลความสะอาดของมือไม่ดีพอ ก็สามารถติดเชื้อและเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน

 5 โรคอันตราย  เกิดจากมือสกปรก ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

โรคตาแดง
โรคตาแดงสามารถพบได้ตลอดปี แต่อาจพบระบาดหนักในช่วงหน้าฝน เกิดจากการติดเชื้อไวรัส จนทำให้เกิดอาการอักเสบของเยื่อบุตา ส่วนใหญ่จะติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน้ำตาของผู้ป่วย ที่ติดมากับนิ้วมือ และแพร่จากนิ้วมือมาติดที่ตาโดยตรง สามารถติดต่อได้ง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พบได้บ่อยในเด็กเล็กและนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรง แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มป่วย อาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนทำให้ตาพิการได้

โรคกลากเกลื้อน
กลาก และเกลื้อน เป็นคนละโรคกัน แต่สามารถติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งได้ด้วยการสัมผัส โดยอาจเป็นการสัมผัสจากมือที่รอยกลากเกลื้อนโดยตรง หรือเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสของเชื้อราติดต่อกันจากข้างของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงสิ่งของตามสถานที่สาธารณะ และจากขนสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง และของใช้ในร้านตัดผม ทำเล็บที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกันโดยไม่ได้ทำความสะอาดให้ดีเพียงพอ

 

 5 โรคอันตราย  เกิดจากมือสกปรก ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

วิธีควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค  

วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุม หรือหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค คือการมีสุขอนามัยที่ดี เฮเฟเล่ขอนำเสนอ หลักการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

-ล้างมือเป็นประจำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการรับประทานอาหาร ก่อนและหลังการประกอบอาหาร และหลังจากการไอ จาม หรือเข้าห้องน้ำ รวมไปถึงการใช้ประตูเข้าบ้าน

-สัมผัสและประกอบอาหารอย่างปลอดภัย ทำความสะอาดมือ และบริเวณที่ใช้ประกอบอาหารอย่างสม่ำเสมอ ไม่รวมอาหารดิบ กับอาหารปรุงสุกไว้ด้วยกัน ปรุงอาหารให้สุก และเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นเพื่อชะลอการเติบโตของแบคทีเรีย

-การฉีดวัคซีน (หรือการสร้างภูมิคุ้มกัน) คือวิธีการที่ดีอย่างยิ่งที่จะช่วยปกป้องคุณจากการติดเชื้อที่รุนแรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณได้รับการฉีดวัคซีนตามตารางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแนะนำ

 5 โรคอันตราย  เกิดจากมือสกปรก ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

-ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับอาหารและพื้นผิวที่ต้องมีการสัมผัสอยู่เสมอ เช่น ก๊อกน้ำ มือจับ โทรศัพท์ ปุ่มกดต่างๆ

-หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว แม้จะเป็นคนในครอบครัว ก็ควรแยกใช้ให้ถูกสุขลักษณะ เพราะในแต่ละวัน เราไม่อาจรู้เลยว่า คนในครอบครัวไปพบเจอกับมลพิษ หรือเชื้อโรคจากทีไหนมาบ้าง  รวมไปถึงการเลือกใช้ช้อนกลางในมื้ออาหารก็เป็นอีกวีป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค


 5 โรคอันตราย  เกิดจากมือสกปรก ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
 
เลือกใช้ของใช้ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค อย่าง มือจับก้านโยก Hoppe SecuSan จากเฮเฟเล่ ที่ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มสุขอนามัยที่ดี โดยทำหน้าที่ลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อรา ได้ถึง 99.9% และป้องกันการแตกตัวของเซลล์ ภายใน 24 ชม.ด้วยนวัตกรรมไอออนเงินที่เคลือบบนผิวของมือจับ

จึงเหมาะกับ สถานที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคอย่าง โรงพยาบาล คลินิก สถานเลี้ยงเด็ก สถาบันการศึกษา ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ห้องน้ำ หรืออาคารสาธารณะต่างๆ  เป็นต้น ที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความสุขอนามัย หรือครอบครัวที่เน้นเรื่องความสะอาด โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ 

เฮเฟเล่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะช่วยเพิ่มแนวทางการรับมือจากเชื้อโรค และเพิ่มสุขอนามัยให้ดีกับทุกคน

  5 โรคอันตราย  เกิดจากมือสกปรก ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

 
 

Credit : www.dettolthailand.com, www.samitivejhospitals.com

 

 

กด อ่านไอเดียการจัดระเบียบบ้าน

กด อ่านไอเดียห้องครัว

กดอ่านไอเเดียห้องนอน

กดอ่านไอเดียห้องน้ำ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-768-7171 หรือกดปุ่มด้านล่าง เพื่อโทรหาเรา

โทรศัพท์ติดต่อ เฮเฟเล่

สอบถามข้อมูลผ่าน LINE

สอบถามข้อมูลทาง INBOX


เฮเฟเล่ ประเทศไทย ผู้นำในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้ง เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ระบบควบคุมการเข้าออกอาคารอุปกรณ์ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ อีกมากมาย

เฮเฟเล่ได้นำองค์ความรู้เฉพาะทาง และความเชี่ยวชาญอันยาวนาน มาต่อยอดเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริการให้สมบูรณ์แบบยิ่งๆ ขึ้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเฮเฟเล่ จึงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ด้วยแนวคิด “Thinking Ahead : การคิดไปข้างหน้า” เฮเฟเล่ ประเทศไทย จะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตามวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “Complete Building Solutions : อุปกรณ์ครบ จบทุกเรื่องงานอาคาร” ตอบสนองโลกแห่งการก่อสร้างและการอยู่อาศัยให้สมบูรณ์แบบยิ่งๆ ขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม และบริการที่เหนือชั้น พร้อมสานสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และตลอดจนสังคมไทยตลอดไป