ประกาศผลการจับรางวัล ครั้งที่ 4  
ประเภทรางวัล
ลำดับ
รหัสชิงโชค
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ร้านค้าที่ซื้อสินค้า

รางวัลที่ 1

แพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี 9 วัน 7 คืน สำหรับ 2 ที่นั่ง พร้อมตั๋วเข้าชมฟุตบอล สโมสร บาเยิร์น มิวนิก


1
OMQ65A
ศุภชัย เติมเตชาติพงศ์
086353XXXX
Haffele สุขุมวิท64
2
K35wfj
 
เสาวภาคย์ วิเรขรัตน์ 090223XXXXซื้อกับบริษัทโดยตรง 
3
WscrOq พิชชนันท์ พิริยาโภคานนท์ 082727XXXXWanasak 
4
P7OSNM รัชนี  วงษ์แก้ว 081659XXXXHAFELE 
5CDJWHNบุญเลิศ เกล้านพรัตน์ 081544XXXXMega Home นครพนม 
65af01m Nattapong Punngoen 086326XXXXบุญถาวร 
7X50S3H ธวัชชัย ภักดีศรีศักดา 089801XXXXHafele Thailand  

รางวัลที่ 2
iPhone XS ขนาด
64GB

8E5IQ7M
นิภา จินดาทรัพย์
081657XXXX
สุขุมวิท 64
QHXVuw เกียรติศักดิ์  รุ่งเรือง 061020XXXXบางพระ 
108tfj4e ปิยะนุช เจริญราษฎร์ 093535XXXXบุญถาวร พัทยา 
119BHMEHนครินทร์ พูดจริง 095191XXXXhafele 
12Nlim6f Ajjima Siridhab  081820XXXXSang-anan 
13 GNDMRH รำไพณี  สีชำนาญ 087070XXXXHafele(Thailand) Limited 
14 BUVFKB คงสิทธิ์ อนุวงศ์ภักดีชาติ 083448XXXXงานบ้านและสวน พย.61 
15TD7JHF กัญจน์ พรหมลักขโณ 081927XXXXบุญถาวร 

 

รางวัลที่ 3
ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท   

   

 16
025MNM
รังสรรค์ ทองบริสุทธิ์
081646XXXX
 เฮเฟเล่ ปุณณวิถี
 
 17
5ul7gf 
นางประภาพร ลุนสำโรง097124XXXX Global house
 18
QTZ07L 
ฌนฬัคญ์ ชัยเอก080705XXXX โปรเกรสฮาร์ดแวร์หาดใหญ่
 19
A59TXP 
สุรพงษ์ เหมือนดวง085883XXXXไถ่เชียงโฮมแมกซ์ 
 20
0IXD4VD 
 สุวัฒน์ ลีลาล้ำเลิศ081813XXXXHafele (Thailand) Ltd.
 21
F7bpuk 
นิตยา สมาธิวัฒน์099459XXXXโฮมโปร
 
22
Z5RXIJ 
กัลยารัตน์ เครือวัลย์091714XXXX บ้านและสวน
 23 
FT68KM 
อุมาพร สนิทบุญ 098889XXXX ร้านไต่เส็ง 
24
26NEOJ 
ศิริลักษณ์ วีระมงคลกุล081824XXXXHAFELE
254ZSK8M วริศ ภาณุพัฒนพงศ์089671XXXXพัฒนพงศ์วัสดุภัณฑ์ 
26Reqgca
ไพรัชช์ รัตนวิจัย
098951XXXX
Hafele Thailand
27MXEDBOD น.ส.ภัทรศยา สมจัย 095252XXXXลิฟ เบทเทอร์อินดัสตรีส์ 
28QP0WKT นราพร เครือตา 095462XXXXHafale
293QWB4H ศักดิ์สิทธิ์ อัจฉริยะประดิษฐ์ 090894XXXXHafale
307jp2uo น้ำทิพย์ ชูฤทธิ์ 081846XXXXHafale
31LXW0IL คุณัญญา แก้วเกิดมณี 064282XXXXมากไม้ชุมแสง 
32
Z3167H สุชาลินี  โรจชยาภรณ์ 081320XXXXบ.เฮเฟเล่ ประเทศไทย 
336YG4DL พูลทรัพย์ ปวงทา 087175XXXXบ.นพดลพาณิชย์ จำกัด 
34VLGK1C ปัทมา พงษ์โพนเพ็ก 080757XXXXโฮมฮับ 
35lw34ur มาลี  ไฟเซิล098849XXXXบุญถาวร 

รางวัลที่ 4
โทรทัศน์ LED ขนาด 55 นิ้ว แบรนด์ซัมซุง

 36Esozkh
ปณิธาน ดิสระมุณี
085080XXXX
 Hafele
37 6GACVIนางสาวเมทิดา แก้วพันธ์ 084821XXXXบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด 
 38R5P4SA ปิยนุช ลิมป์สุริยพร 087807XXXXงานบ้านและสวน
 39I09J3Lนายพรพรหม พันธ์ธง085722XXXXห้างหุ้นส่วนจำกัด รังษีวัฒนา
 403ROKHK ธันยพร ใจดี 098142XXXXHafele สุขุมวิท 64 
 41ZU7TAQD อรรถพล มาตย์เทพ 089112XXXX
 
Hafele thailand limited 
42 NDXU5M วิชัย ม่วงแดงดี 081626XXXXส่วน การช่าง 
43VG4KXTD ศุภลักษณ์ ทรงศิริ 081846XXXX
 
บจ เฮเฟเล่ 
44Nb3QYG ศุทธหทัย พงษ์ด้วง 094291XXXXIndex livingmall 
45X6frdoc  ปาณัท เลาะวิถี 085145XXXX Hafele thailand 
46159GDI
ชนมนี นิร์เอกธนา
095819XXXX
อุปกรณ์บานเลื่อน
47EKDIVJ วรรณจรัส รุ่งพิสุทธิพงษ์ 089888XXXXHafele สุขุมวิท 64 
 48Qnts1o สุวีณา ห่วงเจริญ 081350XXXXโฮมโปร 
49LMSQ0Y ศิณพ บุตรเนียร 063565XXXXHomePro Expo 2018 
503K0FZI ไปรมา มาลีรัตน์ 083083XXXXเฮเฟเล่ย์ 
51OeMtrk ภัคณิชาภา แก้วเชียงกุล 086561XXXX Home pro  
528IHDYV วรรัตน์  บริหาร 092279XXXXเฮเฟเล่ 
53Gv0rhy กุณฑิกา อะโข 085975XXXXHafale สุขุมวิท 
54BH9J1H นาย ชัชวาล แตงร่ม 087574XXXXHAFELE 
55 3mii89c ประเสริฐ มาเจริญ  089541XXXXHafele 

รางวัลที่ 5
เสื้อสโมสรของแท้จากสโมสร
บาเยิร์นมิวนิก
 

565SO26H
ภัทรวิจิตรา ยอดพุฒ
089897XXXX
ตัวแทนจำหน่าย Hafele (Thailand) Limited
57 7PHCMB อุบล  เทียมวงศ์ 086378XXXX -
58 104DNM เจตฎากรณ์ สินธิพงศ์ 085691XXXXHafele studio 
59 9KHY0J สุปราณี บัญชา 099948XXXX -
60 Qt2jrnd ณัฏฐ์ พงศ์พูนสุขศรี 085197XXXXHafele(Thailand) Ltd. 
61 E3AOMH
 
นาย ศิริฤกษ์ แจ่มแจ้ง 084664XXXXHafele 
62 2Z5DFG ศศิวรรณ ฮูบเบอร์ 088340XXXX 
สุขุมวิท64
63 P1qhrb พฤทธิ์ ธนะแพสย? 089950XXXX
 
 Hafele studio
64 PRM36W ชัยสิทธิ์ พาสนาเรืองรอง 089881XXXX
 
บ้านและสวนแฟร์ 
65 61VIMI น.ส.ชนรดี ชิณโคตร 098465XXXXHafele  
66 H92NYM
ชาตรี แก้วพนิต
089897XXXX
บุญถาวร
67 HM8zvHประริณดา อ่อนตา086378XXXXบริษัท เฮเฟเล่  (ประเทศไทย)
68 V7Z8FG สุดารัตน์ ชัยสังข์ 085691XXXXไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง 
69 XF8ILG นาย ศุภณัฐ งอกจินดา099948XXXXโกลบอลเฮ้าส์ 
70 TY23XZ Juthamas 085197XXXXงานบ้านและสวน 
71 E7X6NS Nan Saung Khea084664XXXXบุญถาวร
72 DVCK3M วิรากานต์ ตติเวชกุล088340XXXXHomepro 
73 HiTQSW ทวีชัย รุจิโรจน์สกุล 089950XXXXโฮมสุขภัณฑ์ 
74 HD7RPJ นัทยา ภัทรชลิต089881XXXXHafele big clearance
75 Y2xhrh สุทธินันท์ สกุลภิญโญ  098465XXXX ดูโฮม
76 MFKYIA
อังคาร ฤทธิพรัด
084856XXXX
งาน เซล
77 J1FANOพิชญาภา อนันตกูล 095909XXXXหจก.ไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์ 
78 2A7MVG ประกาษิต กุลวิเชียร 081699XXXXหจก.พีเจฮาร์ดแวร์(2008) 
79 MEOU7Q มณฑกานต์ วาสิกศิริ 081829XXXXบุญถาวร 
80 Bvat2x บุญฑริกา บุญปวง 091818XXXXสุมิตราจุมพล 
81 52TGUBนางปิยดา สมบัติไหมไทย 081816XXXXงานบ้านและสวน 
82 SREJ5M จิราพร ขันธพงษ์ 081632XXXXเฮเฟเล่ พัทยา 
83 Qbfdsz กฤษฎา ปิยะวัฒน์ 096889XXXXSgh 
84 M1syeo Nithit Suraprasert 081305XXXXBoonthavorn 
85 4ilhcs วนิดา ภิญโญ  085376XXXXบุญถาวร 
86 7YPAOR
พัณธิภา ตรีสุคนธ์ทิพย์
091746XXXX
Hafele (Thailand)
87 UCKAYH นางไชยวรรณ พูนธนาทรัพย์ 081900XXXXบ.เฮเฟเล่(ประเทศไทย)จก. 
88 H40JCA สุนันท์ แสงดี 089783XXXXโกลบอลเฮ้าส์ อุตรดิตถ์ 
89 0uadki นพดล ครุฑธา 085479XXXXstarmark 
90 XF8ILP อัคร อัครธรรมมากุล 089155XXXXบางโพ2 
91 A0z3tx บุบุญทรง ประเสริฐเกื่อกิจ 020536XXXXบจก.ทรัพย์ศิริ 2013 
92 3a6fbg พิมล  ชูสุวรรณ์ 081263XXXXindex living mall 
93 8AYUJL จารุต เศวตมาตย์ 081899XXXXบุญถาวร 
94 QVOM17C ธีระเมศฐ์  รัตนาสุวรรณชาติ 081636XXXXเฮเฟเล่ ประเทศไทย 
95 3I2YEUC สุกัญญา สงวนศักดิ์ 093220XXXXHAFELE