บินลัดฟ้า เชียร์บาเยิร์น มิวนิก กับเฮเฟเล่


ลุ้นเที่ยวเยอรมนี 9 วัน 7 คืน

พร้อมดูบาเยิร์นเตะถึงขอบสนาม และรางวัลอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 323 รางวัล มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท เพียงซื้อสินค้าของเฮเฟเล่ แล้วส่งคูปองมาร่วมสนุกกัน! ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 62

วิธีง่ายๆ เพียงซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์เฮเฟเล่ จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ครบทุก 1,000 บาท จะได้รับคูปอง 1 ใบ แล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์โค้ดบนคูปองและทำการกรอกชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ชื่อร้านค้าที่ซื้อสินค้า จังหวัดของร้านค้า สาขาของร้านค้า รหัสบนคูปอง 6 หลัก จากนั้นกดยืนยันการเข้าร่วม


กติกาการจับรางวัล

จับรางวัลทั้งหมด 4 ครั้ง ทุก 2 เดือน รวม 3 ครั้ง และรางวัลใหญ่ 1 ครั้ง โดยประกาศผล รายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.hafelethailand.com

รางวัลสำหรับครั้งที่ 1-3 ประกอบด้วย


รางวัลที่ 1 ตู้เย็นมินิเรโทร ซีรีย์ เฮเฟเล่ จำนวน 12 รางวัล รวมมูลค่า 610,800 บาท

รางวัลที่ 2 iPhone X ขนาด 64GB จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 121,500 บาท
รางวัลที่ 3 กระจกอัจฉริยะขนาด 900*1,200 มม. จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 99,000 บาท
รางวัลที่ 4 กระจกอัจฉริยะขนาด 900*900 มม. จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 84,000 บาท
รางวัลที่ 5 ชุดฝักบัวยืนอาบสีโครมเงาเฮเฟเล่ จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 150,000 บาท
รางวัลที่ 6 ชุดเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมเรนชาวเวอร์ จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 138,000 บาท
รางวัลที่ 7 ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 61,500 บาท
รางวัลที่ 8 ชุดฝักบัวยืนอาบสีดำ X-Jet จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 49,500 บาท
รางวัลที่ 9 กระเป๋าเดินทางล้อลากเฮเฟเล่ จำนวน 24 รางวัล รวมมูลค่า 276,000 บาท
รางวัลที่ 10 ไมโครเวฟเฮเฟเล่ จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 50,100 บาท
รางวัลที่ 11 เครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมฝักบัวเฮเฟเล่ จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 23,970 บาท
รางวัลที่ 12 ชุดเครื่องครัวเฮเฟเล่ จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 47,940 บาท
รางวัลที่ 13 เสื้อแจ็คเก็ตเฮเฟเล่ จำนวน 150 รางวัล รวมมูลค่า 525,000 บาท
รางวัลสำหรับครั้งที่ 4 รางวัลใหญ่

รางวัลที่ 1 ตั๋วเข้าชมฟุตบอลพร้อมแพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี 9 วัน 7 คืน  สำหรับ 2 ที่นั่ง จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 400,000 บาท รวมมูลค่า 2,800,000 บาท ประกอบด้วย
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย มูลค่า 90,000 บาท/2 ที่นั่ง
- ค่าอาหารเช้าพร้อมพร้อมที่พัก มูลค่า 140,000 บาท/2ท่าน
- แพ็คเกจท่องเที่ยวพร้อมประกันการเดินทางแบบชั่วคราวมูลค่า 110,000 บาท/2 ท่าน
- ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอลและซิตี้ทัวร์  มูลค่า 10,000 บาท/2 ที่นั่ง และแพ็คเกจท่องเที่ยว
   มูลค่า 50,000 บาท/2 ท่าน


รางวัลที่ 2 iPhone X ขนาด 64GB  จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า  324,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท  จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า  410,000 บาท
รางวัลที่ 4 โทรทัศน์ขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อซัมซุง รุ่น LED TV Full HD จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า  398,000 บาท
รางวัลที่ 5 เสื้อสโมสรของแท้ จากสโมสร บาเยิร์น มิวนิก จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่า 140,000 บาท

รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการ 323 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,309,310 บาท
เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ โดยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ต้องนำหลักฐานได้แก่

  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียน ภพ.20 กรณีเป็นนิติบุคคล 

  - สำเนาทะเบียนบ้าน

  - ใบเสร็จรับเงิน

  - คูปองที่มีรหัสตรงกับสลากที่จับรางวัลขึ้นมาได้

  นำหลักฐานทั้งหมดมาจำนวนอย่างละ 1 ชุด ในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ติดต่อฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 02-741-7171 ต่อ 2816, 2817 ในวันและเวลาทำการภายในระยะ 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี  หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลา 30 วัน ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป
 2. กรณีผู้ได้รับรางวัล มีอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตในการรับรางวัลจากผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล 
 3. ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ โดยที่ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีเหตุภัยธรรมชาติ หรืออื่นใด
 5. บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ที่ได้รับรางวัล เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ของบริษัท ภาพและเสียงของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
 6. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544
 8. พนักงานและครอบครัว ของ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด รวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 9. ผู้ได้รับของรางวัล หรือผู้รับของรางวัล ถือว่ายอมรับในเงื่อนไขและกติกาข้างต้นทุกประการ หากปรากฏว่าผู้ได้รับของรางวัลหรือผู้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หรือปฏิเสธในการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล
 10. รายการชิงโชคนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคือผู้ที่มีสัญชาติไทย ภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 11. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะข้อมูลของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมาพิมพ์ลงบนกระดาษและนำมากองรวมกันให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน


**หมายเหตุ

จับรางวัล สตูดิโอ บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด เลขที่ 92/199 หมู่ 5 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในครั้งที่ 1-3 จะนำมารวมจับรางวัลในครั้งที่ 4 รางวัลใหญ่
เลขคำขอเลขที่ พ.น.1/36  เลขที่ 94/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-741-7171 หรือกดปุ่มด้านล่าง เพื่อโทรหาเราเฮเฟเล่ ประเทศไทย ผู้นำในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้ง เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ระบบควบคุมการเข้าออกอาคารอุปกรณ์ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ อีกมากมาย

เฮเฟเล่ได้นำองค์ความรู้เฉพาะทาง และความเชี่ยวชาญอันยาวนาน มาต่อยอดเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริการให้สมบูรณ์แบบยิ่งๆ ขึ้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเฮเฟเล่ จึงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ด้วยแนวคิด “Thinking Ahead : การคิดไปข้างหน้า” เฮเฟเล่ ประเทศไทย จะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตามวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “Complete Building Solutions : อุปกรณ์ครบ จบทุกเรื่องงานอาคาร” ตอบสนองโลกแห่งการก่อสร้างและการอยู่อาศัยให้สมบูรณ์แบบยิ่งๆ ขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม และบริการที่เหนือชั้น พร้อมสานสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และตลอดจนสังคมไทยตลอดไป