เยี่ยมชม เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ สุขุมวิท 64


เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ สุขุมวิท 64
57 ซอย สุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท บางจากพระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
โทรศัพท์: (02) 741-7171
โทรสาร: (02) 741-7272
อีเมล์: info@hafele.co.th

เวลาทำการของโชว์รูม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา: 8:00 - 17:15 น.
วันเสาร์ เวลา: 9:00 - 16:00 น.

GPS:100° 36'26.35, 13° 41'14.36