อุปกรณ์เสริม

485.95.999

ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดและปกป้องพื้นผิว เฮเฟเล่ สามารถใช้ดีกับพื้นผิว โครมเมี่ยม, เหล็ก, กระจก, และ เซรามิก สารทำความสะอาดจะทำละลายคราบฝังแน่น และคราบน้ำโดยไม่ทำลายพื้นผิว

THB 569 ฿ 569 THB 399 ฿ 399 -30%

485.60.028

THB 299 ฿ 299 THB 215 ฿ 215 -28%

485.60.027

THB 289 ฿ 289 THB 205 ฿ 205 -29%

485.60.026

THB 279 ฿ 279 THB 195 ฿ 195 -30%

485.60.025

THB 269 ฿ 269 THB 185 ฿ 185 -31%

485.60.022

THB 215 ฿ 215 THB 145 ฿ 145 -33%

485.60.021

THB 205 ฿ 205 THB 135 ฿ 135 -34%