อุปกรณ์เสริม

495.05.702

THB 2,600 ฿ 2,600

485.61.226

THB 144 ฿ 144

485.61.225

THB 107 ฿ 107

485.61.224

THB 98 ฿ 98

485.61.223

THB 139 ฿ 139

485.95.999

ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดและปกป้องพื้นผิว เฮเฟเล่ สามารถใช้ดีกับพื้นผิว โครมเมี่ยม, เหล็ก, กระจก, และ เซรามิก สารทำความสะอาดจะทำละลายคราบฝังแน่น และคราบน้ำโดยไม่ทำลายพื้นผิว

THB 569 ฿ 569 THB 399 ฿ 399 -30%

485.60.028

THB 299 ฿ 299 THB 215 ฿ 215 -28%

485.60.027

THB 289 ฿ 289 THB 205 ฿ 205 -29%

485.60.026

THB 279 ฿ 279 THB 195 ฿ 195 -30%

485.60.025

THB 269 ฿ 269 THB 185 ฿ 185 -31%