ฝักบัวอาบน้ำ

495.60.022

THB 12,305 ฿ 12,305

495.60.021

THB 10,700 ฿ 10,700

495.60.049

THB 12,840 ฿ 12,840

495.60.014

สีทองเหลืองชุบโครมเงา-ขาว

THB 24,610 ฿ 24,610