ก๊อกน้ำร้อน และ ก๊อกน้ำเย็น

495.61.221

THB 2,943 ฿ 2,943

495.61.151

THB 2,525 ฿ 2,525

485.61.041

THB 2,119 ฿ 2,119

485.61.040

THB 2,333 ฿ 2,333