อ่างล้างจาน BLANCO

อ่างล้างจาน BLANCO:หินควอทซ์ • สแตนเลส สตีล

495.39.221

คงทนถาวร มเอกลักษณ์ ทันสมัย สะดวกสบาย เปียมด้วยคุณภาพในการออกแบบที่น่าประทับใจ • ดีไซน์ทันสมัยพร้อมลายเส้นที่คมชัด • ดีไซน์ฃอบให้แคบลง เพื่อ เน้นลาย เส้นให้โฉบ เฉี่ยว • ลักษณะเฉพาะฃองกรอบอ่างท่าให้ฃนาคหลุมระบายนาใหญ่ขึ้น • ยกระดับความสะดวกด้วยความพิเศษ 2 หลุมอ่าง • การออกแบบสุดคลาสสิค สามารกดีดตั้งได้ทั้งที่พักด้านซ้ายและที่พักด้านฃวา

THB 25,400 ฿ 25,400

495.39.040

คงทนถาวร มเอกลักษณ์ ทันสมัย สะดวกสบาย เปียมด้วยคุณภาพในการออกแบบที่น่าประทับใจ • ดีไซน์ทันสมัยพร้อมลายเส้นที่คมชัด • ดีไซน์ฃอบให้แคบลง เพื่อ เน้นลาย เส้นให้โฉบ เฉี่ยว • ลักษณะเฉพาะฃองกรอบอ่างท่าให้ฃนาคหลุมระบายนาใหญ่ขึ้น • ยกระดับความสะดวกด้วยความพิเศษ 2 หลุมอ่าง • การออกแบบสุดคลาสสิค สามารกดีดตั้งได้ทั้งที่พักด้านซ้ายและที่พักด้านฃวา

THB 25,400 ฿ 25,400

495.39.039

คงทนถาวร มเอกลักษณ์ ทันสมัย สะดวกสบาย เปียมด้วยคุณภาพในการออกแบบที่น่าประทับใจ • ดีไซน์ทันสมัยพร้อมลายเส้นที่คมชัด • ดีไซน์ฃอบให้แคบลง เพื่อ เน้นลาย เส้นให้โฉบ เฉี่ยว • ลักษณะเฉพาะฃองกรอบอ่างท่าให้ฃนาคหลุมระบายนาใหญ่ขึ้น • ยกระดับความสะดวกด้วยความพิเศษ 2 หลุมอ่าง • การออกแบบสุดคลาสสิค สามารกดีดตั้งได้ทั้งที่พักด้านซ้ายและที่พักด้านฃวา

THB 25,400 ฿ 25,400

495.39.038

คงทนถาวร มเอกลักษณ์ ทันสมัย สะดวกสบาย เปียมด้วยคุณภาพในการออกแบบที่น่าประทับใจ • ดีไซน์ทันสมัยพร้อมลายเส้นที่คมชัด • ดีไซน์ฃอบให้แคบลง เพื่อ เน้นลาย เส้นให้โฉบ เฉี่ยว • ลักษณะเฉพาะฃองกรอบอ่างท่าให้ฃนาคหลุมระบายนาใหญ่ขึ้น • ยกระดับความสะดวกด้วยความพิเศษ 2 หลุมอ่าง • การออกแบบสุดคลาสสิค สามารกดีดตั้งได้ทั้งที่พักด้านซ้ายและที่พักด้านฃวา

THB 25,400 ฿ 25,400

495.39.037

คงทนถาวร มเอกลักษณ์ ทันสมัย สะดวกสบาย เปียมด้วยคุณภาพในการออกแบบที่น่าประทับใจ • ดีไซน์ทันสมัยพร้อมลายเส้นที่คมชัด • ดีไซน์ฃอบให้แคบลง เพื่อ เน้นลาย เส้นให้โฉบ เฉี่ยว • ลักษณะเฉพาะฃองกรอบอ่างท่าให้ฃนาคหลุมระบายนาใหญ่ขึ้น • ยกระดับความสะดวกด้วยความพิเศษ 2 หลุมอ่าง • การออกแบบสุดคลาสสิค สามารกดีดตั้งได้ทั้งที่พักด้านซ้ายและที่พักด้านฃวา

THB 25,400 ฿ 25,400

495.39.220

คงทนถาวร มเอกลักษณ์ทันสมัยสะดวกสบาย เปียมด้วยคุณภาพ ในการออกแบบที่น่าประทับใจ • ดีไซน์สวยทันสมัยพร้อมลายเส้นที่คมขัค • ดีไซน์ฃอบให้แคบลงเพื่อเน้นลายเส้นให้โฉบเฉี่ยว • ลักษณะเฉพาะฃองกรอบอ่างท่าให้ฃนาคหลุมระบายนาใหญ่ขึ้น • การออกแบบสุคคลาสสิค สามารกดีคตั้งไค้ทั้งแบบที่พักค้านซ้ายและที่พักค้านฃวา

THB 16,700 ฿ 16,700

495.39.219

คงทนถาวร มเอกลักษณ์ทันสมัยสะดวกสบาย เปียมด้วยคุณภาพ ในการออกแบบที่น่าประทับใจ • ดีไซน์สวยทันสมัยพร้อมลายเส้นที่คมขัค • ดีไซน์ฃอบให้แคบลงเพื่อเน้นลายเส้นให้โฉบเฉี่ยว • ลักษณะเฉพาะฃองกรอบอ่างท่าให้ฃนาคหลุมระบายนาใหญ่ขึ้น • การออกแบบสุคคลาสสิค สามารกดีคตั้งไค้ทั้งแบบที่พักค้านซ้ายและที่พักค้านฃวา

THB 16,700 ฿ 16,700

495.39.218

คงทนถาวร มเอกลักษณ์ทันสมัยสะดวกสบาย เปียมด้วยคุณภาพ ในการออกแบบที่น่าประทับใจ • ดีไซน์สวยทันสมัยพร้อมลายเส้นที่คมขัค • ดีไซน์ฃอบให้แคบลงเพื่อเน้นลายเส้นให้โฉบเฉี่ยว • ลักษณะเฉพาะฃองกรอบอ่างท่าให้ฃนาคหลุมระบายนาใหญ่ขึ้น • การออกแบบสุคคลาสสิค สามารกดีคตั้งไค้ทั้งแบบที่พักค้านซ้ายและที่พักค้านฃวา

THB 16,700 ฿ 16,700

495.39.217

คงทนถาวร มเอกลักษณ์ทันสมัยสะดวกสบาย เปียมด้วยคุณภาพ ในการออกแบบที่น่าประทับใจ • ดีไซน์สวยทันสมัยพร้อมลายเส้นที่คมขัค • ดีไซน์ฃอบให้แคบลงเพื่อเน้นลายเส้นให้โฉบเฉี่ยว • ลักษณะเฉพาะฃองกรอบอ่างท่าให้ฃนาคหลุมระบายนาใหญ่ขึ้น • การออกแบบสุคคลาสสิค สามารกดีคตั้งไค้ทั้งแบบที่พักค้านซ้ายและที่พักค้านฃวา

THB 16,700 ฿ 16,700

495.39.216

คงทนถาวร มเอกลักษณ์ทันสมัยสะดวกสบาย เปียมด้วยคุณภาพ ในการออกแบบที่น่าประทับใจ • ดีไซน์สวยทันสมัยพร้อมลายเส้นที่คมขัค • ดีไซน์ฃอบให้แคบลงเพื่อเน้นลายเส้นให้โฉบเฉี่ยว • ลักษณะเฉพาะฃองกรอบอ่างท่าให้ฃนาคหลุมระบายนาใหญ่ขึ้น • การออกแบบสุคคลาสสิค สามารกดีคตั้งไค้ทั้งแบบที่พักค้านซ้ายและที่พักค้านฃวา

THB 16,700 ฿ 16,700

495.39.101

เพิ่มความสะดวกสบายสูงสุด สำหรับการดูแลผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยลายเส้นที่สะอาดตาทำให้ดูแลง่าย • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง • เป็นอ่างที่มีลวดลายน่าดึงดูดในราคาปานกลาง • การดีไซน์หลุมอ่างใหญ่พิเศษทำให้มืพื้นที่ล้างมากขึ้น • พื้นที่ขนาดกว้างสำหรับการติดตั้งก๊อกนํ้าและที่กดสบู่เพิ่มเติม • ดีไซน์ขอบอ่างเรียบสวยงามน่าสัมผัส

THB 37,700 ฿ 37,700

495.39.100

เพิ่มความสะดวกสบายสูงสุด สำหรับการดูแลผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยลายเส้นที่สะอาดตาทำให้ดูแลง่าย • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง • เป็นอ่างที่มีลวดลายน่าดึงดูดในราคาปานกลาง • การดีไซน์หลุมอ่างใหญ่พิเศษทำให้มืพื้นที่ล้างมากขึ้น • พื้นที่ขนาดกว้างสำหรับการติดตั้งก๊อกนํ้าและที่กดสบู่เพิ่มเติม • ดีไซน์ขอบอ่างเรียบสวยงามน่าสัมผัส

THB 37,700 ฿ 37,700

495.39.092

สูงสุด สำหรับการดูแลผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยลายเส้นที่สะอาดตาทำให้ดูแลง่าย • ดีไซนรูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง • เป็นอ่างที่มีลวดลายน่าดึงดูดในราคาปานกลาง • การดีไซน์หลุมอ่าง1ใหญ่พิเศษทำให้มีพื้นที่ล้างมากฃึ้น • เพิ่มทางเลือกของหลุมอ่างพร้อมยกระดับของความสะดวกสบายเพี่อคุณ • ดีไซน์ขอบอ่าง เรียบสวยงามน่าสัมผัส • ช่องระบายนํ้าล้นติดตั้งตรงกลางระหว่างหลุมอ่างทั้งสองหลุม

THB 37,200 ฿ 37,200

495.39.224

สูงสุด สำหรับการดูแลผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยลายเส้นที่สะอาดตาทำให้ดูแลง่าย • ดีไซนรูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง • เป็นอ่างที่มีลวดลายน่าดึงดูดในราคาปานกลาง • การดีไซน์หลุมอ่าง1ใหญ่พิเศษทำให้มีพื้นที่ล้างมากฃึ้น • เพิ่มทางเลือกของหลุมอ่างพร้อมยกระดับของความสะดวกสบายเพี่อคุณ • ดีไซน์ขอบอ่าง เรียบสวยงามน่าสัมผัส • ช่องระบายนํ้าล้นติดตั้งตรงกลางระหว่างหลุมอ่างทั้งสองหลุม

THB 37,200 ฿ 37,200

495.39.094

สูงสุด สำหรับการดูแลผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยลายเส้นที่สะอาดตาทำให้ดูแลง่าย • ดีไซนรูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง • เป็นอ่างที่มีลวดลายน่าดึงดูดในราคาปานกลาง • การดีไซน์หลุมอ่าง1ใหญ่พิเศษทำให้มีพื้นที่ล้างมากฃึ้น • เพิ่มทางเลือกของหลุมอ่างพร้อมยกระดับของความสะดวกสบายเพี่อคุณ • ดีไซน์ขอบอ่าง เรียบสวยงามน่าสัมผัส • ช่องระบายนํ้าล้นติดตั้งตรงกลางระหว่างหลุมอ่างทั้งสองหลุม

THB 37,200 ฿ 37,200

495.39.093

สูงสุด สำหรับการดูแลผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยลายเส้นที่สะอาดตาทำให้ดูแลง่าย • ดีไซนรูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง • เป็นอ่างที่มีลวดลายน่าดึงดูดในราคาปานกลาง • การดีไซน์หลุมอ่าง1ใหญ่พิเศษทำให้มีพื้นที่ล้างมากฃึ้น • เพิ่มทางเลือกของหลุมอ่างพร้อมยกระดับของความสะดวกสบายเพี่อคุณ • ดีไซน์ขอบอ่าง เรียบสวยงามน่าสัมผัส • ช่องระบายนํ้าล้นติดตั้งตรงกลางระหว่างหลุมอ่างทั้งสองหลุม

THB 37,200 ฿ 37,200

565.70.960

อ่างล้างจานแกรนิต ชนิด 1 หลุม

THB 19,260 ฿ 19,260

565.70.980

อ่างล้างจานแกรนิต ชนิด 2 หลุม

THB 23,754 ฿ 23,754

565.70.780

อ่างล้างจานแกรนิต ชนิด 2 หลุม

THB 23,754 ฿ 23,754

565.70.360

อ่างล้างจานแกรนิต ชนิด 1 หลุม

THB 19,474 ฿ 19,474

495.41.021

THB 6,850 ฿ 6,850

495.39.071

อ่างล้างจานแกรนิต ชนิด 2 หลุม

THB 23,800 ฿ 23,800