เตาอบไฟฟ้า

495.06.401

THB 22,500 ฿ 22,500 THB 15,900 ฿ 15,900 -29%

495.06.282

THB 59,500 ฿ 59,500 THB 35,900 ฿ 35,900 -40%

495.06.402

THB 8,350 ฿ 8,350 THB 6,900 ฿ 6,900 -17%