05 อุปกรณ์บานเลื่อนและบานเฟี้ยม

940.40.027

THB 3,948 ฿ 3,948

941.16.930

THB 4,997 ฿ 4,997

941.60.041

THB 5,778 ฿ 5,778

940.43.160

THB 1,519 ฿ 1,519

941.00.960

THB 7,811 ฿ 7,811

942.32.600

THB 13,375 ฿ 13,375

499.40.053

THB 3,082 ฿ 3,082

940.82.030

THB 353 ฿ 353

941.60.600

THB 29,425 ฿ 29,425

943.33.740

THB 781 ฿ 781

940.43.820

THB 3,114 ฿ 3,114